Wat ouders wensen van artsen

Wat ouders wensen van artsen

Vertaling van 5 rules parents wish we followed

Ouders zijn niet persé betere kinderartsen en kinderartsen niet persé betere ouders, maar het ervaren van verschillende kanten kan een mooie onderwijservaring zijn. Gastblogger Lucinda Winckworth, arts en moeder, schreef voor het British Medical Journal (BMJ) 5 tips vanuit het perspectief van de ouders. Ik kreeg toestemming mijn vertaling te publiceren. Lees verder Wat ouders wensen van artsen

Ervaring met ‘het’ consultatiebureau

Ervaring met 'het' consultatiebureau [Babyblog]

‘Het’ consultatiebureau is een verzamelnaam voor instellingen waar je terecht kunt voor preventieve gezondheidszorg, o.a. voor de gezondheid van je kinderen. Je kind wordt gescreend, gewogen, gemeten, gevaccineerd en gevolgd in zijn ontwikkeling. Je kunt er met al je vragen over de gezondheid van je kind terecht. Ik vind het geweldig dat we in Nederland zo’n instelling hebben. Lees verder Ervaring met ‘het’ consultatiebureau

Richtlijn over reflux bij baby’s

NVK Richtlijn gastro-oesofageale reflux bij kinderen van 0-18 jaar

Dit blog gaat over de richtlijn reflux, die officieel ‘Richtlijn gastro-oesofageale reflux(ziekte) bij kinderen van 0-18 jaar’ genoemd wordt, maar ik zal alleen over reflux bij baby’s schrijven.

Als jouw baby dusdanige refluxklachten heeft dat je je huisarts of de jeugdarts om raad wilt vragen, dan kun je dit blog lezen om te weten wat je kunt verwachten.
Lees verder Richtlijn over reflux bij baby’s

Tegenstrijdige informatie en adviezen: om gek! van te worden

Tegenstrijdige informatie en adviezen, om gek van te worden

Geïnspireerd door het blog I learn by going where I have to go bedacht ik een Nederlandse versie.

Hoeveel boeken las jij over babyslaap, voeding en ontwikkeling? Hoeveel professionals, vrienden en familieleden heb je om hun ervaringen of raad gevraagd?

Ik gok dat je ongeveer dit las of hoorde:
Doe niet aan slaaptraining voordat je baby 4 maanden oud is, ook niet voor 6 maanden of een jaar. Maar als je te lang wacht, zal je baby nooit zonder jou in slaap kunnen vallen. Pubers willen echt niet meer in slaap worden gewiegd dus maak je geen zorgen over eventuele slechte gewoonten. Schommelen, rondlopen, inbakeren etc. leer je je baby allemaal aan en moet je ook weer afleren. Niet aan beginnen dus. Lees verder Tegenstrijdige informatie en adviezen: om gek! van te worden

Beste NCJ

Toolkit bij Multidisciplinaire richtlijn Preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van excessief huilen bij baby's

In mijn blog over de richtlijn excessief huilen bij baby’s vertelde ik wie en wat er bij komen kijken als een baby veel huilt en het huilen zijn ouders boven hun hoofd groeit. Ook gaf ik professionals en ouders tips hoe deze richtlijn te lezen, te interpreteren en te gebruiken.

Bij de richtlijn hoort een toolkit om het gebruik van de richtlijn te ondersteunen en te bevorderen. Een onderdeel daarvan is de ‘Toelichting begeleiding bij excessief huilen door de Jeugdgezondheidszorg (pdf)’, een publicatie van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ).

NCJ in de toelichting: “Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen aanvaarden redactie, auteurs en het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid geen aansprakelijkheid. Voor eventuele verbeteringen van de opgenomen gegevens houden zij zich gaarne aanbevolen.”

Beste NCJ, bij dezen. De zwarte tekst komt uit de toelichting voor de JGZ. In blauw mijn (gratis ;)) feedback. Lees verder Beste NCJ

Richtlijn excessief huilen bij baby’s

Multidisciplinaire richtlijn Preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van excessief huilen bij baby'sDe eerste reacties op de nieuwe multidisciplinaire richtlijn voor baby’s die veel huilen, zijn wisselend. In het veld hoor ik veel positieve geluiden, maar op Twitter, Facebook en diverse weblogs lees ik ook kritische reacties.

Persoonlijk ben ik blij met deze nieuwe richtlijn, het is een grote stap in de goede richting. Een richtlijn is geen wet, maar geeft richting. Een basis, geeft onderbouwing, continuïteit en voortgang van zorg. Deze richtlijn bevat veel verbeteringen t.o.v. de conceptrichtlijnen uit het verleden. Vooral het multidisciplinaire draagvlak, de beoordelingen en beschrijvingen van vele onderzoeken, welke interventies wel/niet effectief of verstandig zijn, de uitgebreide anamnese, het erkennen van ouders en adviezen aansluiten op hun behoeften/visie, borstvoeding continueren en niet van voeding wisselen op basis van alleen huilen, etc.

Er is zeker nog veel om uit te zoeken. Ook dat staat beschreven. Lees verder Richtlijn excessief huilen bij baby’s

Gemiste kans

Inhoudelijk foute adviezen op consultatiebureaus, helaas komen ze nog steeds voorNegatieve ervaringen op consultatiebureaus kunnen niet altijd voorkomen worden, het kan immers ook te maken hebben met het gevoel (verwachtingen) van de ouders of met het systeem.

De nadruk van de jeugdgezondheidszorg is de laatste jaren meer en meer komen te liggen op preventie. Het consultatiebureau heeft o.a. als taak het vroegtijdig opsporen van (potentiële) problemen en deze met ouders bespreken. Dat kan ouders het gevoel geven dat ze met een instantie te maken te hebben die tegenover hen staat, in plaats van naast hen.

Wat echter funest is voor het opbouwen van een vertrouwensrelatie zijn ronduit onjuiste inhoudelijke adviezen. Vandaag kwam er weer één voorbij op Twitter: Lees verder Gemiste kans

Wat is voor jou kwaliteit van (baby) zorg?

Klik hier om naar de site inbakeren.nl te gaanDe vragen om advies bij onrustige baby’s zijn de laatste maanden behoorlijk toegenomen. Zowel telefonisch, via e-mail als via mijn weblog. Het geeft mij voldoening, ik deel graag mijn kennis en ervaring, maar inmiddels overschrijd ik mijn tijdsgrenzen.

Ik kan op zoek gaan naar de reden van deze toename, maar deze is voor mij niet belangrijk. Ik weet wat ik wil en de 24-uur-in-een-dag dwingen mij om keuzes te maken. In elk geval ga ik (nog) meer doorverwijzen naar consultatiebureau, huisarts, lactatiekundige etc. Lees verder Wat is voor jou kwaliteit van (baby) zorg?