Richtlijn over reflux bij baby’s

NVK Richtlijn gastro-oesofageale reflux bij kinderen van 0-18 jaar

Dit blog gaat over de richtlijn reflux, die officieel ‘Richtlijn gastro-oesofageale reflux(ziekte) bij kinderen van 0-18 jaar’ genoemd wordt, maar ik zal alleen over reflux bij baby’s schrijven.

Als jouw baby dusdanige refluxklachten heeft dat je je huisarts of de jeugdarts om raad wilt vragen, dan kun je dit blog lezen om te weten wat je kunt verwachten.
Lees verder Richtlijn over reflux bij baby’s

Beste NCJ

Toolkit bij Multidisciplinaire richtlijn Preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van excessief huilen bij baby's

In mijn blog over de richtlijn excessief huilen bij baby’s vertelde ik wie en wat er bij komen kijken als een baby veel huilt en het huilen zijn ouders boven hun hoofd groeit. Ook gaf ik professionals en ouders tips hoe deze richtlijn te lezen, te interpreteren en te gebruiken.

Bij de richtlijn hoort een toolkit om het gebruik van de richtlijn te ondersteunen en te bevorderen. Een onderdeel daarvan is de ‘Toelichting begeleiding bij excessief huilen door de Jeugdgezondheidszorg (pdf)’, een publicatie van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ).

NCJ in de toelichting: “Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen aanvaarden redactie, auteurs en het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid geen aansprakelijkheid. Voor eventuele verbeteringen van de opgenomen gegevens houden zij zich gaarne aanbevolen.”

Beste NCJ, bij dezen. De zwarte tekst komt uit de toelichting voor de JGZ. In blauw mijn (gratis ;)) feedback. Lees verder Beste NCJ

Richtlijn excessief huilen bij baby’s

Multidisciplinaire richtlijn Preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van excessief huilen bij baby'sDe eerste reacties op de nieuwe multidisciplinaire richtlijn voor baby’s die veel huilen, zijn wisselend. In het veld hoor ik veel positieve geluiden, maar op Twitter, Facebook en diverse weblogs lees ik ook kritische reacties.

Persoonlijk ben ik blij met deze nieuwe richtlijn, het is een grote stap in de goede richting. Een richtlijn is geen wet, maar geeft richting. Een basis, geeft onderbouwing, continuïteit en voortgang van zorg. Deze richtlijn bevat veel verbeteringen t.o.v. de conceptrichtlijnen uit het verleden. Vooral het multidisciplinaire draagvlak, de beoordelingen en beschrijvingen van vele onderzoeken, welke interventies wel/niet effectief of verstandig zijn, de uitgebreide anamnese, het erkennen van ouders en adviezen aansluiten op hun behoeften/visie, borstvoeding continueren en niet van voeding wisselen op basis van alleen huilen, etc.

Er is zeker nog veel om uit te zoeken. Ook dat staat beschreven. Lees verder Richtlijn excessief huilen bij baby’s

Gevolgen van (niet) vaccineren

Gevolgen van (niet) vaccineren

Van mei 2013 tot maart 2014 heerste in Nederland de laatste mazelenepidemie. Dit was met name in gebieden met een lage vaccinatiegraad. In deze regio wonen veel mensen die hun kinderen niet laten vaccineren uit geloofsovertuiging.

Verspreid over Nederland wonen ook andere vaccinweigeraars. Zij zijn minder vatbaar voor uitbraken van infectieziekten omdat zij beschermd zijn door de groepsimmuniteit dankzij de gevaccineerde meerderheid. Hun standpunten kom je vaak tegen op fora, Facebook en Twitter. Op websites en in boeken verkondigen tegenstanders van vaccinaties dat vaccins gevaarlijk (zelfs dodelijk) en bovendien onnodig zijn. Zij onderbouwen hun standpunten met uit context gehaalde fragmenten uit studies en gemanipuleerde grafieken, waardoor het geloofwaardig lijkt. Als je hun verhalen leest, zou je bijna vergeten dat – op een enkele homeopathische, antroposofische of holistische arts na – echt álle artsen en onderzoekers ervan overtuigd zijn dat vaccins veilig zijn.

Inhoud

Eigen keuze. En voor wie zijn de gevolgen? | Free riding als aantrekkelijk alternatief | Gevaar voor anderen? | Baby’s hebben groepsimmuniteit hard nodig | Wie moet ik geloven? | Pseudowetenschap | Beweringen | (On)natuurlijk | Speciale dank aan | Bronnen  Lees verder Gevolgen van (niet) vaccineren

Tot welke leeftijd geef je je baby een fopspeen?

Wanneer en hoe fopspeen afleren?

Pakt je baby zelf de fopspeen uit zijn mond?

Baby’s die gewend zijn om te slapen met een fopspeen, pakken deze vaak zelf uit hun mondje als ze 4 à 5 maanden oud zijn. Gevolg: niet meer slapen. Bij ingebakerde baby’s speelt dit probleem ook omdat wordt aangeraden om de doeken vanaf 4 maanden af te wennen. Eenmaal een armpje vrij: plop, speen eruit.

Om dit probleem op te lossen Lees verder Tot welke leeftijd geef je je baby een fopspeen?

Groente voor je baby

Groente en fruit voor je baby

Onlangs in het nieuws: Kleintjes eten te weinig groenten.

Samenvattend:

  • Te weinig groente betekent te weinig ijzer en te weinig vezels met mogelijke gevolgen van dien.
  • Voor een gezonde ontwikkeling en ontlastingspatroon is de aanbevolen hoeveelheid groente voor kinderen van 0 tot 4 jaar twee volle eetlepels per dag (50 – 100 gram).
  • Op jonge leeftijd groente leren eten is belangrijk voor het eetpatroon op latere leeftijd.
  • Instituten en professionals gaan het eten van groenten gezamenlijk promoten.

Deze ontwikkelingen interesseren mij en verdienen een blog!
Lees verder Groente voor je baby