WHO code: Moedermelk alternatief voor borstvoeding?

Borstvoeding op de werkplek is vaak niet haalbaarMet neme een paar borsten met daarin moedermelk dat moeders via borstvoeding kunnen geven. Tot gisteren (WBW ontmoetingsdag) wist ik niet dat er een verschil is tussen moedermelk en borstvoeding. Moedermelk is de melk dat een vrouwenlichaam aanmaakt zodra er nieuw leven groeit en in elk geval als de baby de baarmoeder heeft verruild voor de wijde wereld. Borsten zijn de lichaamsdelen die bedoeld zijn om de moedermelk aan de baby te geven. En dan duidt borstvoeding op het totale proces.

WHO-code

Ik leg jullie uit wat er voor mij interessant is aan dit verschil. Daarvoor ga ik eerst iets vertellen over de WHO, de organisatie en de gedragscode, waar uiteindelijk alle discussies over zuigelingenvoeding op terug te voeren zijn. Lees verder WHO code: Moedermelk alternatief voor borstvoeding?

Borstvoeding, cijfers over starten en stoppen

Het percentage baby's dat exclusief borstvoeding krijgt daalt snel in de eerste maandenIn verband met de Wereld Borstvoedingweek (van 3 tot 10 oktober 2011) dit keer een blog over de stand van zaken op het gebied van borstvoeding. Ik heb ervoor gekozen om een samenvatting te maken van een TNO rapport uit 2007, waarin de resultaten bekend werden gemaakt uit onderzoek naar redenen waarom vrouwen starten en stoppen met borstvoeding geven.

In Nederland is het percentage moeders dat borstvoeding geeft in de jaren na de tweede wereldoorlog sterk gedaald. In de zeventiger jaren werden startpercentages van 47% gevonden. Vanaf die tijd nam het aantal moeders dat borstvoeding gaf weer langzaam toe. In 1996 begon 70% van de moeders met borstvoeding. In 1998 was dat 77%, in 2002 75% en in 2007 81%.

Het percentage kinderen dat uitsluitend met moedermelk wordt gevoed daalt zeer snel in de eerste maanden na de geboorte. Een groot deel van de moeders ziet dus geen kans om hun baby minstens zes maanden uitsluitend borstvoeding te geven, zoals de overheid adviseert conform de WHO (World Health Organization).

In 2007 gaf 48% van de moeders na 1 maand nog uitsluitend moedermelk en 13% enige borstvoeding. Drie maanden na de bevalling gaf nog slechts 30% van de moeders uitsluitend en 13% enige borstvoeding. Na zes maanden gaf nog 13% van de moeders uitsluitend en 19% enige borstvoeding. Lees verder Borstvoeding, cijfers over starten en stoppen