Copyright

Niets van deze website mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van deze site.

Webdesign

inbakeren.nl bestaat sinds 2001. De site is vormgegeven door SitebySide Online en gebouwd door Fick-IT.