WKZ onderzoek inbakeren

Wetenschappelijk onderzoek

Van 2001 – 2005 heeft er vanuit het Wilhelmina Kinderziekenhuis te Utrecht een onderzoek gelopen naar de effectiviteit van verschillende interventies bij baby’s die veel huilen/jengelen. Het doel van dit onderzoek is om in de nabije toekomst wetenschappelijk onderbouwd advies omtrent regelmaat en inbakeren op te kunnen stellen. Daarvoor heeft een groep van bijna 400 baby’s in de startleeftijd van 0 – 13 weken deelgenomen aan het onderzoek.

Uitsluiting allergie

De eerste week werd gebruikt om koemelkeiwitovergevoeligheid uit te sluiten als oorzaak voor het overmatige huilen. Ouders van flesgevoede baby’s ontvingen hypo-allergene flesvoeding, bij borstvoeding volgde de moeder zelf een hypo-allergeen dieet. Bleek na deze week dat het huilen zeer sterk was afgenomen, dan werd de baby uitgesloten van verdere deelname aan het onderzoek.

Rust en regelmaat

Gedurende de rest van de 3 maanden ontvingen alle ouders adviezen gericht op het verminderen van prikkels en het aanbrengen van voorspelbaarheid en regelmaat. De helft van de ouders kregen naast deze adviezen ook instructies om hun baby in te bakeren.

Het verminderen van prikkels en het aanbrengen van voorspelbaarheid en regelmaat leidde tot een spectaculaire afname van het huilen. Na één week was het huilen al bijna met de helft afgenomen! Na 2 weken met de helft en na 8 weken met 75%. Op de eerste dag constateerden de onderzoekers een direct sterke afname van het huilen bij de ingebakerde baby’s. Daarentegen een toename van het huilen bij de baby’s die niet ingebakerd werden. Na 5 dagen was het huilen in beide groepen even sterk afgenomen. Er werd een verschil gevonden in leeftijdscategorieën. Bij de hele jonge baby’s nam het huilen meer af bij de ingebakerde baby’s, maar bij de baby’s tussen 8 en 13 weken startleeftijd, daalde het huilen sterker bij prikkelreductie (rust), voorspelbaarheid en regelmaat.

Conclusie onderzoek

Het verminderen van prikkels en het aanbrengen van voorspelbaarheid en regelmaat heeft effect èn het verminderen van prikkels en het aanbrengen van voorspelbaarheid en regelmaat in combinatie met inbakeren heeft eveneens effect!

Voor ouders betekent dit dat zij in overweging kunnen nemen om – al dan niet na inwinnen van deskundig advies – te gaan starten met het verminderen van prikkels en tegelijkertijd voorspelbaarheid en regelmaat aan te brengen. Heel erg belangrijk daarbij is géén regelmaat op de klok na te streven, maar een regelmaat vanuit de behoeften en het tempo van de baby.

 

Lees meer

Multidisciplinaire richtlijn Preventie signalering, diagnostiek en behandeling van excessief huilen bij baby’s (2013), een grote stap in de goede richting!