Eczeem

Afhankelijk van het type eczeem dat je baby heeft (droog of nat eczeem) kun je je baby wel, of juist beter niet inbakeren. Overleg voordat je je baby gaat inbakeren, altijd met de behandelend arts en vraag of het inbakeren positief, dan wel een negatief effect op het eczeemtype zou kunnen hebben.

Een baby met eczeem vertoont meestal onrustig gedrag, huilt veel en slaapt slecht als gevolg van de jeuk. De neiging om te schuren en te krabben maakt dat het eczeem erger wordt en geïnfecteerd kan raken.

Inbakeren kan een mogelijkheid zijn om de slaap te verbeteren. Bovendien kan een ingebakerde baby niet krabben. In de praktijk zien we dat door verbetering van de slaap en het tegengaan van het krabben, het eczeem veelal rustiger wordt.

Ook met rust en regelmaat zijn vaak verbeteringen haalbaar. Dus ook als je kind niet ingebakerd kan worden, is het zinvol op verder te lezen op deze site. Wat voor alle onrustige baby’s geldt, namelijk dat het raadzaam is om het probleem van meerdere kanten aan te pakken, geldt voor baby’s met eczeem in het bijzonder.

Meer informatie: 

Vereniging voor Mensen met Constitutioneel Eczeem Patientenvereniging www.vmce.nl
Stichting Kindereczeem - kindereczeem.nl Site van ervaringsdeskundige www.kindereczeem.nl
Betrouwbarebron.nl Site van artsen (huisartsen en dermatologen) www.betrouwbarebron.nl