Hoe met inbakeren beginnen?

Hoe met inbakeren beginnen?

Stap 1: Begin bij het begin

Heb je het idee dat er een medische oorzaak voor het huilen zou kunnen zijn, overleg dan met je (huis)arts of het consultatiebureau. Indien nodig zal deze je baby doorverwijzen naar een specialist.

Stap 2: Wanneer niet inbakeren?

Er kunnen medische redenen redenen zijn om af te zien van het inbakeren van je kind. Deze redenen worden zogenaamde contra-indicaties genoemd. Bij twijfel hierover, raadpleeg de jeugdarts of -verpleegkundige van het consultatiebureau.

Stap 3: De voeding

Bij jonge baby’s is het zinvol om eerst de voeding onder de loep te nemen. Het voeden en slapen kun je namelijk niet los zien van elkaar. Bovendien is er bij veel ouders (onbewust) twijfel over de voeding als hun baby onrustig is en weinig slaapt. Soms is na het opvolgen van een voedingsprobleem, het onrustprobleem ook opgelost. Als er geen reden (meer) is om aan de voeding te twijfelen en de onrust blijft, kun je overgaan tot het inbakeren van je baby tijdens alle slaapjes.

Meer informatie over borstvoeding
Maar informatie over flesvoeding

Stap 4: Goed geïnformeerd en gemotiveerd beginnen

Ga het inbakeren niet zomaar uitproberen maar vraag je eerst af waarom je de situatie wil bijsturen of veranderen en vraag je af of je het inbakeren een serieuze kans wil geven. Als je er niet echt achter staat, dan werkt het niet.

Verkeerde verwachtingen

Probeer je baby met behulp van het inbakeren niet in een klokkenschema te krijgen. Dan is er grote kans dat óf de borstvoeding gaat mislukken óf het inbakeren niet lijkt te helpen, simpelweg omdat je er verkeerde verwachtingen van hebt. Vertrouw erop dat er vanzelf een patroon gaat ontstaan. Leer kijken naar je baby!

Wacht niet met inbakeren tot de nood heel hoog is

Hoe langer de onrust of het huilen voortduren, hoe moeilijker het is om veranderingen teweeg te brengen. Na succesvol hun baby te hebben ingebakerd, vinden ouders het dan moeilijk om het inbakeren af te bouwen omdat ze bang zijn dat ‘het vele huilen’ weer terug komt.

Op tijd het ritme bijsturen is beter en minder ingrijpend dan een vicieuze cirkel te moeten doorbreken, of nog erger: uit een neerwaartse vermoeidheidsspiraal te moeten opklimmen.

Sommige ouders hebben moeite met het zien van hun ingebakerde baby. Het ziet er ‘zielig’ uit. Of ouders zijn bang dat hun baby gefrustreerd raakt omdat het nauwelijks meer kan bewegen. Het tegendeel is waar: een baby vindt rust, geborgenheid en veiligheid in de doeken. Door de rust krijgt een baby (weer) controle over zijn armen en benen die voor die tijd alleen maar druk konden bewegen door de moeheid.

De meeste baby’s die veel huilen (of jengelen) zijn moe. Vaak óververmoeid. Op den duur kan zelfs er een verstoorde hormoonspiegel ontstaan. Ook hierdoor kan een baby zichzelf steeds slechter overgeven aan de slaap, maar wordt wel steeds alerter en actiever om de vermoeidheid de baas te blijven.

Hoe inbakeren

Kort samengevat

Volg de 4 stappen die hierboven staan beschreven:

  1. Medische oorzaak van onrust of huilen uitsluiten (voor zover mogelijk)
  2. Nagaan of er een reden is waarom je je baby niet mag inbakeren
  3. Neem de voeding onder de loep
  4. Begin met inbakeren nadat je volledig geïnformeerd bent.

 

Lees meer

Inbakeren, de eerste week

Inbakeren kwestie van doorzetten?