Niet vaccineren wat zijn de gevolgen

Gevolgen van (niet) vaccineren

Dit blog is geschreven in 2013. De informatie is nog steeds juist, maar sindsdien niet aangevuld. Heb je vragen over het vaccineren van jouw kind? Bespreek het met je huisarts of de jeugdarts of -verpleegkundige van het consultatiebureau.

Van mei 2013 tot maart 2014 heerste in Nederland de laatste mazelenepidemie. Dit was met name in gebieden met een lage vaccinatiegraad. In deze regio wonen veel mensen die hun kinderen niet laten vaccineren uit geloofsovertuiging.

Verspreid over Nederland wonen ook andere vaccinweigeraars. Zij zijn minder vatbaar voor uitbraken van infectieziekten omdat zij beschermd zijn door de groepsimmuniteit dankzij de gevaccineerde meerderheid. Hun standpunten kom je vaak tegen op fora, Facebook en Twitter. Op websites en in boeken verkondigen tegenstanders van vaccinaties dat vaccins gevaarlijk (zelfs dodelijk) en bovendien onnodig zijn. Zij onderbouwen hun standpunten met uit context gehaalde fragmenten uit studies en gemanipuleerde grafieken, waardoor het geloofwaardig lijkt. Als je hun verhalen leest, zou je bijna vergeten dat – op een enkele homeopathische, antroposofische of holistische arts na – echt álle artsen en onderzoekers ervan overtuigd zijn dat vaccins veilig zijn.

Inhoud

Eigen keuze. En voor wie zijn de gevolgen?
Free riding als aantrekkelijk alternatief
Gevaar voor anderen?
Baby’s hebben groepsimmuniteit hard nodig
Wie moet ik geloven?
Pseudowetenschap
Beweringen
(On)natuurlijk
Bronnen 

Eigen keuze. En voor wie zijn de gevolgen?

Gevolgen van (niet) vaccinerenIk vind het moeilijk dit stuk te schrijven, omdat ik niemand wil kwetsen, ook niet degenen die hun kind niet laten vaccineren. Toch doe ik het, omdat het onderwerp me raakt. En met mij zijn er vele anderen die zich zorgen maken. Maar waarom maakt iedereen zich eigenlijk zo druk, het is toch ieders eigen keuze? Ja en nee.

Ja, het is ieders lichamelijke integriteit. In geval van kinderen onder de 12 beslissen ouders over hun kind op dit gebied. Van verplicht vaccineren zal hopelijk nooit sprake zijn. Dat is niet alleen een aantasting van ieders vrijheid, ook zou het averechts werken. Hakken in het zand en zo.

Nee, het gaat ons allen aan, want wij allemaal zijn verantwoordelijk dat kinderen gezond kunnen opgroeien. Het is het kind dat levenslang de gevolgen moet dragen van de keuzes van zijn of haar ouders. Bijvoorbeeld als hij na een hersen(vlies)ontsteking door mazelen of  Hib (bacterie) blijvend gehandicapt door het leven moet.

Free riding als aantrekkelijk alternatief

Er is meer. Het bijzondere van vaccineren is dat het niet alleen effect heeft op de eigen gezondheid. Je doet het ook voor andermans kinderen. Daarin onderscheidt het zich van andere gezondheidskeuzes, zoals wel/geen borstvoeding geven, tandenpoetsen of een veilige autostoel. Als er genoeg kinderen gevaccineerd zijn, is er groepsimmuniteit. De ziekten circuleren dan niet. Zelfs als ze per ongeluk worden meegenomen uit het buitenland, krijgen ziekten geen kans zich te verspreiden, want ze stuiten op de afweer van de gevaccineerde kinderen. Voordeel hiervan is dat ook baby’s die nog te jong zijn om gevaccineerd te worden of kinderen die door ziekte geen weerstand kunnen opbouwen, beschermd zijn.

Deze groepsimmuniteit is dus van levensbelang voor pasgeborenen en bijvoorbeeld kankerpatiëntjes. Het is helaas ook de reden dat er een aantrekkelijk alternatief ontstaat voor vaccinweigeraars: ‘free riding’. Zij kunnen immers van de groepsimmuniteit profiteren, zonder de bijwerkingen van het vaccineren op de koop toe te hoeven te nemen.

Onschadelijk? Nee. Ongevaccineerde kinderen kunnen namelijk een gevaar vormen voor andere kinderen. En ook op lange termijn is vaccinweigeren zorgwekkend; als steeds meer mensen zo gaan denken, komt de vaccinatiegraad onder de 90-95% en kunnen de ziekten weer gaan circuleren, zoals we nu zien in de Biblebelt.*

Het gaat over verantwoordelijkheid. Wij hebben ook de verantwoordelijkheid voor de zwaksten in de maatschappij. Voor kinderen die niet onze kinderen zijn.

* Biblebelt = gebied waar veel streng-Christelijken wonen. In Nederland is dat een brede strook van Overijssel tot Zeeland.

Gevaar voor anderen?

Hoe zit dat, met dat ‘gevaar vormen voor anderen’?  Wordt dat niet overdreven? Laten we mazelen nemen. Een kind is al besmettelijk voordat het ziek wordt. Als dit kind in de wachtkamer of in een speeltuin een nog ongevaccineerde baby besmet, kan dat kindje eraan doodgaan. Dit gebeurde tijdens een mazelenepidemie in Duitsland in 1999. Eén jongen (die later mazelen bleek te hebben) besmette drie baby’s en drie oudere kinderen in een wachtkamer. Twee baby’s ontwikkelden SSPE, raakten gehandicapt en overleden jaren later aan deze zeldzame langetermijngevolg van mazelen.

Lees meer over de complicaties van mazelen.

Baby’s hebben groepsimmuniteit hard nodig

GroepsimmuniteitBaby’s zijn de eerste maanden beschermd tegen veel infectieziekten die de moeder heeft doorgemaakt of waartegen ze gevaccineerd is. De hoeveelheid van die beschermende antistoffen, en daarmee de duur van de bescherming, is verschillend. Pasgeboren baby’s – ook als ze borstvoeding krijgen – zijn slechts de eerste paar maanden beschermd tegen mazelen. Pasgeboren baby’s van ongevaccineerde moeders die de ziekte niet hebben doorgemaakt, zijn zelfs helemaal niet beschermd. Baby’s hebben groepsimmuniteit hard nodig, zeker omdat mazelen juist bij hen ernstige gevolgen kan hebben.

Ook kinderen met een afweerstoornis of een door medicijnen onderdrukte afweer, lopen een verhoogd risico om geïnfecteerd te raken. Denk aan kinderen die chemokuren ondergaan of levenslang medicijnen moeten slikken na een orgaantransplantatie. Vaak hebben deze kinderen ook nog een verhoogd risico op een heel ernstig verloop van infectieziekten. Bij kankerpatiëntjes die mazelen krijgen kan de sterftekans oplopen tot 70%.

Wie moet ik geloven?

Als je na het lezen van dit artikel doorklikt op een site van een klassiek homeopaat of antroposoof, lees je iets anders. Bijvoorbeeld dat de infectieziekten waartegen we vaccineren alleen maar zijn uitgeroeid door een betere hygiëne en voedingstoestand, niet door vaccins. Dat kán helemaal niet, aangezien het vaak om ziekten gaat die via de lucht (aanhoesten) worden verspreid. Die ziekten blijven bestaan, hoe schoon ons drinkwater ook is. Maar goed, het staat online en wordt met veel overtuigingskracht gebracht. En ouders hebben het gevoel dat ze – ook al op dit punt, zoals op zo vele punten! – twee lijnrecht tegenover elkaar staande ‘waarheden’ voorgeschoteld krijgen.

De kwestie is eigenlijk terug te brengen naar één eenvoudige vraag: wie geloof je? Wie vertrouw je de gezondheid van je kind toe?

Pseudowetenschap

Pseudowetenschap wordt gepresenteerd alsof zij voldoet aan de gangbare criteria voor wetenschappelijk onderzoek maar dat toch niet doet. Bijvoorbeeld omdat wetenschappelijke artikelen selectief worden gebruikt. Of informatie wordt verdraaid, bijvoorbeeld: als twee dingen gelijktijdig voorkomen, zal de één wel veroorzaakt worden door de ander.

Wetenschappers zijn gewend álle gevonden studies over een onderwerp te betrekken bij hun conclusie en verzamelen en wegen (systematisch en zorgvuldig) enorme hoeveelheden gepubliceerd onderzoek. De onderzoeken moet controleerbaar zijn door andere wetenschappers en reproduceerbaar. Op dit leuke plaatje zie je wat gebeurt voordat een onderzoek wordt gepubliceerd. Wetenschappers kunnen (en willen) niet zomaar informatie die ze niet goed uitkomt, achterwege laten.

Vaccinatietegenstanders vertellen graag dat wetenschap onbetrouwbaar is. Ja, er zijn altijd fraudeurs. Die halen de media, juist omdat het uitzonderingen zijn. Uit het feit dat ze worden ontmaskerd, blijkt gelukkig dat het bewakingsmechanisme goed werkt. De ironie is dat het juist degene die het verband tussen BMR-vaccin en autisme de wereld in fantaseerde een  fraudeur bleek te zijn. Deze dokter Wakefield is gelukkig door de mand gevallen en mag voor straf zijn beroep als arts niet meer uitoefenen.

Als je écht kritisch wilt zijn en niemand wilt geloven, geloof dan ook niet wat op de sites van de vaccinatie-tegenstanders staat. Ga dan echt zelf op onderzoek uit. En dat is niet iets intikken op Google, want op internet vind je zelfs bewijs dat de aarde plat is. Duik in de gepubliceerde wetenschappelijke literatuur op PubMed. Een beschrijving van hoe een wetenschappelijk artikel te lezen.

Ik bespreek een paar uitspraken die ik hoorde in mijn omgeving

“Er gáán toch kinderen dood door vaccins?”


Nee. Sterfte ná vaccinatie wordt niet veroorzaakt dóór de vaccinatie. Wel wordt elke melding van overlijden binnen een periode van een paar weken na een vaccin zorgvuldig onderzocht door een onafhankelijke organisatie (Lareb). Alleen al op basis van statistiek zullen een aantal van die meldingen vallen in de periode na een prik. Een kind krijgt in de eerste dertien maanden vijf keer twee prikken. Van alle baby’s volgt 92,7% het Rijksvaccinatieprogramma (2021). Jaarlijks worden 800.000 kinderen ingeënt met bij elkaar meer dan 7 miljoen vaccins.

Zoals Freek. Zijn overlijden kwam in de media omdat hij enkele dagen voor zijn overlijden in 2009 een BMR-vaccin kreeg en de suggestie werd gewekt dat dat de oorzaak was. Twee uitgebreide onderzoeken volgden en de conclusie was: Freek overleed aan de gevolgen van een bloedvergiftiging, een longontsteking en een bacteriële infectie in het hersenvocht. Deze combinatie van infecties is zeer ernstig en een bekende oorzaak van overlijden. De oorzaak van Freeks overlijden lag in deze combinatie; het vaccin had geen invloed op zijn ziektebeloop. Freek had hoge koorts. Een snelle ziekenhuisopname had hem misschien kunnen redden, maar de huisarts dacht dat de koorts een reactie was op de vaccinatie.

“Hoe zit het met wiegendood en vaccins?”


Is er een  verband met wiegendood? Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (voorheen Stichting Wiegendood) schrijft: ‘In vele landen is de afgelopen decennia onderzoek gedaan naar mogelijk verband tussen vaccinaties en wiegendood. Dat de vraag rijst is begrijpelijk, omdat vaccinaties voor een deel gebeuren in dezelfde periode waarin wiegendood zich voordoet. Nimmer is tot op heden een oorzakelijke relatie gevonden. Toch wordt vanuit niet-wetenschappelijke kring, met name door de op pseudo-wetenschap leunende Vereniging Kritisch Prikken, de suggestie op basis van ondeugdelijke en misleidende informatie levend gehouden. Geen enkele bewering over vaccinaties uit die hoek echter is ooit houdbaar gebleken.’ En zij vervolgen: ‘In Engeland hebben onderzoekers in de jaren negentig aanwijzingen gevonden dat vaccinaties het risico op wiegendood verminderen. Dergelijke aanwijzingen zijn al eerder gerapporteerd door Amerikaanse onderzoekers. Een in 2007 gepubliceerde Duitse metastudie bevestigde de beschermende effecten van vaccinaties.’

In Nederland kennen we zeer lage wiegendood-cijfers; vanaf 1987 is het aantal kinderen overleden onder het beeld van wiegendood, drastisch gedaald. In die periode is het vaccinatieprogramma alleen maar uitgebreid.

Meer lezen over sterfte na vaccinatie.

“De toename van autisme en allergieën wordt veroorzaakt door vaccins”


Nee. Men weet nog niet alles over de oorzaken van autisme. Maar steeds duidelijker is dat het al bij de geboorte aanwezig is. Er is geen enkele aanwijzing gevonden dat vaccins autisme veroorzaken of het beloop ervan verslechteren. Nadat fraudeur Wakefield het verband de wereld in heeft geholpen, is er ongelofelijk veel onderzoek gedaan en de verdenking is keer op keer weerlegd.

En andere ziekten? Allergieën, astma, eczeem?  Van Eden, arts-microbioloog en hoogleraar immunologie: ‘Daar is enorm veel onderzoek naar gedaan maar de meeste studies laten geen significant verschil zien tussen gevaccineerde en ongevaccineerde kinderen als het gaat om auto-immuunziekten en allergieën.’

“Ik las de bijsluiters en besloot niet te vaccineren”


Formaldehyde zit in ons lichaam en in groente en fruit
Klik op de afbeelding voor een groter formaat
In een blog noemde iemand bijsluiters ’the holy grail’ van de tegenstanders. Bijsluiters staan vol ‘munitie’ voor tegenstanders. Dat komt doordat bijsluiters ‘defensief opgesteld’ zijn; de fabrikant noemt hierin een eindeloze rij van verschijnselen die na gebruik zijn waargenomen, ook als er geen enkel verband is bewezen. Dit geldt ook voor bijwerkingenbewaking. Als een kind ziek wordt in de weken na het toedienen van een vaccin, wordt dat gemeld als mogelijke bijwerking. En dat blijft daar staan, ook als er geen verband wordt gevonden of een andere oorzaak wordt gevonden.

Er zijn veel mensen die het raar vinden dat je geen bijsluiter krijgt bij de oproep of in ieder geval bij de inenting. Dat vind ik eigenlijk ook. Ze zijn wel allemaal toegankelijk op de site van het Rijksvaccinatieprogramma en worden desgevraagd verstrekt door het consultatiebureau. Daar is precies terug te vinden wat er in de vaccins zit.

“Ik laat toch geen gif in mijn baby spuiten”


Ons voedsel en zelfs borstvoeding bevat aluminium
Klik op de afbeelding voor een groter formaat
Nee, dat doet niemand. Uiteraard laat je, als je zo bewust omgaat met wat je baby binnenkrijgt via voeding en het huidje, geen gifstoffen in een dijbeenspiertje spuiten. De ‘gifstoffen’ waar tegenstanders het over hebben zijn adjuvans (hulpstoffen). De hoeveelheden in het vaccins zijn minimale hoeveelheden, vaak kleiner dan de hoeveelheden waarin een baby het via de huid en voeding (ook borstvoeding!) binnenkrijgt.

Formaldehyde? Een stof die ook in ons lichaam en in groenten en fruit zit. In een enkele peer zit 120 keer zoveel als in een vaccin.

Aluminium? Via de voeding (ook borstvoeding) krijgt een kind veel meer binnen. (Moedermelk: gemiddeld 7 milligram in het eerste half jaar, flesvoeding gemiddeld 38 milligram, in een vaccin gemiddeld een kwart milligram).

Kwik? Daarover hebben tegenstanders het als ze Thiomersal (ethtylkwik) bedoelen. Die noem ik hier alleen omdat het vaak wordt genoemd. Maar dat zit in geen enkel RVP-vaccin.

“Ik ben niet tegen vaccineren. Maar wel tegen vaccineren tegen onschuldige ziekten als mazelen en bof en rode hond”


Er wordt gezegd: ‘Sommige ziekten waartegen wordt gevaccineerd zijn zo mild, hoogstens kinderen die toch al ernstig ziek zijn gaan eraan dood’.
Deze lees je Keer. Op. Keer.
Een keer op keer doet het een pijn. Alsof zieke kinderen wel dood mogen. :(

Wat ze bedoelen is natuurlijk dat als je een gezond kind hebt, je je niet druk zou moeten maken om je eigen kind. Die overleeft het wel. En dat is niet alleen harteloos maar óók onwaar! Ook gezonde kinderen kunnen blijvend letsel overhouden aan mazelen of eraan overlijden.

“Mazelen is onschuldig, vroeger hadden we het allemaal”


Klopt, en een klein deel kan dat nu niet navertellen. Het mazelenvirus verzwakt tijdelijk het afweersysteem, wat leidt tot een verhoogde vatbaarheid voor infecties met andere ziekteverwekkers. Dat is de reden waarom ook gezonde kinderen een longontsteking, hersen(vlies)ontsteking of een (ernstige) middenoorontsteking kunnen oplopen. Helaas soms met blijvende schade. Vanzelfsprekend is de kans dat zij dit overleven groter dan van een kind dat toch al kwetsbare longen of een verminderde weerstand heeft.

Kinderen die mazelen hebben gehad kunnen jaren na de ziekte ineens geconfronteerd worden met SSPE (zoals Max). SSPE is een chronische hersenontsteking waardoor het kind ernstig meervoudig gehandicapt raakt en, jaren na de infectie, sterft. Tijdens de vorige mazelenepidemie in 1999-2000 overleden er drie kinderen aan de gevolgen van mazelen, van wie twee voorheen kerngezond. Weinig als je bedenkt dat er 3000 gemelde patiënten waren (en mogelijk nog veel meer omdat niet iedereen de dokter belt), maar drie teveel als je bedenkt dat het zo eenvoudig te voorkomen was geweest met een vaccin.
Hoeveel van de kinderen die tijdens deze epidemie al in het ziekenhuis hebben gelegen blijvende schade overhouden, is onduidelijk. Slechts in droge medische beschrijvingen kunnen we de drama’s achter de ziekte lezen. Zoals een jongetje van 9 dat als gevolg van de huidige epidemie zeer ernstig blijvend hersenletsel heeft opgelopen. Mogelijk komt hij nooit meer bij kennis.

Tijdens de zwangerschap kan mazelen – in zeldzame gevallen – leiden tot een miskraam of vroeggeboorte.

“Ziek zijn, koorts, bacteriën en virussen zijn goed voor de ontwikkeling en weerstand”


Geen wetenschapper is voorstander van een clean leven zonder virussen en bacteriën. Alleen de echt venijnige willen we te slim af zijn. Er zijn nog vele andere ziekteverwekkers waar kinderen flink vaak hoge koorts van krijgen.

“Vaccineren maakt de afweer lui”


Het tegenovergestelde is waar. Het mooie is dat vaccineren heel precies werkt: blootgesteld worden aan ziekteverwekkers, zonder dat je er ziek van wordt. Het zet onze afweer aan het werk. Hoewel wordt verondersteld dat vaccineren de weerstand (tijdelijk) vermindert, blijkt het omgekeerde het geval. Onderzoek heeft aangetoond dat er gedurende enige tijd na de vaccinatie juist minder kans is op infecties vergeleken bij niet-gevaccineerden.

Een enkele keer treedt na een vaccinatie geen immuunrespons op, dit noemt men primair vaccinfalen. Daarom wordt later een tweede prik gegeven. Ook gebeurt het wel dat de afweer tegen de ziekte waartegen is gevaccineerd uiteindelijk vervaagt (secundair vaccinfalen). Zeker als we niet ‘in het wild’ met de ziekten in aanraking komen kan de antistofvooraad na enige tijd uitdoven.

“Vaccins zijn niet 100% effectief. Het is beter om de ziekten door te maken, dat geeft de blijvende immuniteit”


Ja, dat zou absoluut waar zijn, als er niet een risico was dat de patiënt (of iemand in de omgeving) deze blijvende immuniteit met ernstige gevolgen of zelfs de dood zou moeten bekopen. Daarbij is het doormaken van een ziekte ook niet altijd een garantie. Na het doormaken van kinkhoest dooft de bescherming na enige tijd weer uit.

“Het is een te grote belasting voor het immuunsysteem, teveel vaccins ineens worden veel te jong toegediend (too many too soon)”


Worden teveel vaccins ineens en te jong toegediend?
Klik op de afbeelding voor een groter formaat
Voor alle vaccins geldt dat zij het lichaam stimuleren om antistoffen aan te maken. Actieve immunisatie noemen we dat. De afweer van een baby wordt ook in het gewone leven flink geprikkeld. Elke knuffel van vader of moeder brengt hem in contact met ziekteverwekkers. Het verschil is dat in vaccins de hoeveelheden afgestemd zijn op wat de afweer op dat moment goed aankan, waar het effectief op kan reageren. En – ik zou het belangrijkste vergeten – zijn de ziekteverwekkers gedood, zodat je kindje er niet ziek van wordt. Sommige andere vaccins zijn niet gedood, maar levend-verzwakte virussen, zoals BMR. Deze worden wat later gegeven omdat zij beter aanslaan als alle restjes van de door de moeder meegegeven antistoffen weg zijn uit het lichaam.

Sommige vaccins, zoals tegen kinkhoest, zijn al vroeg in het leven nodig omdat die ziekte juist voor de allerkleinsten gevaarlijk is. Het vaccin wordt daarom meermalen toegediend met kleine hoeveelheden antigenen (DKTP), zo wordt de afweer geleidelijk opgebouwd.   Net als wanneer een baby in aanraking komt met bacteriën en virussen ‘in het wild’ maar dan zonder de kans dat-ie er ernstig ziek van wordt.
Goed om te weten: er worden anno nu – ondanks de talrijke prikjes – veel minder antigenen toegediend dan vroeger.

“Ik geef met borstvoeding al genoeg bescherming en weerstand”


Was het maar waar. Ik gaf heel lang en met heel veel plezier borstvoeding (niet alleen omdat het zo gezond is, maar ik vond het wel een mooie bijkomstigheid om ook via die weg kant-en-klare antistoffen door te kunnen geven). Moedermelk is op talrijke manieren ontzettend goed voor de afweer en algemene gezondheid. Er is overtuigend bewijs dat het bescherming biedt tegen maag-darminfecties, middenoorontsteking en bovenste luchtweginfecties. De antistoffen in moedermelk (een natuurlijke vorm van ‘passieve immunisatie’) stimuleren het afweersysteem echter niet om zelf antistoffen aan te maken zoals vaccins (of blootstelling aan ziekteverwekkers ‘in het wild’) dat doen. Borstvoeding beschermt daarom niet tegen ziekten als tetanus, difterie, hersenvliesontsteking, longontsteking of polio.

Gezonde voeding, vitamines, borstvoeding, speciale diëten, het is allemaal niet toereikend als wapen tegen de echt gevaarlijke virussen en bacteriën.

Nog meer mythes en fabels

Ik ben niet origineel met mijn rijtje. Anderen maakten ook zulke rijtjes. Ik beperk me tot een paar recente:

(On)natuurlijk

We hebben allemaal hetzelfde doel: doen wat het beste is voor onze kinderen. Maar wat is nu het beste? Als zoveel sites zeggen dat er iets mis is met vaccins, zit er dan niet een kern van waarheid in? Dat geeft sommige ouders het gevoel dat niet vaccineren een veiligere optie. Zij willen hun kind vrijhouden van zoiets ‘kunstmatigs’. Het kan voelen als kiezen tussen twee kwaden: de risico’s van de ziekten of de risico’s van ‘onnatuurlijke’ vaccins met hun mogelijke bijwerkingen.
Ik hoop dat ik met dit gastblog duidelijk heb gemaakt dat ik het begrijp. Iedereen wil een goede, bewuste keuze maken.
De wetenschap zegt eensgezind: de veilige optie is vaccineren. En het is nog niet eens zo onnatuurlijk.

 

Bronnen

 

Lees meer

Vaccinaties voorkomen veel verdriet

 

Redactie richtlijnen Infectieziektebestrijding RIVM

48 reacties

 • Sylvie

  Niet Kristel heeft dit blog heropend, dat heb ik als eigenaar van dit weblog gedaan, reactieveld nu definitief uitgezet.
  Kristel twittert een keer een link en vervolgens binnen anderhalf uur 10! reacties? Heel opvallend.

  Mijn weblog is bedoeld om te informeren en ouders de gelegenheid te geven om vragen te stellen. De gastbloggers en ik zijn bereid om op vragen in te gaan van ouders als ze 1 van de 88 blogs hebben gelezen.
  Dit is geen discussieplatform, daar zijn andere fora en media voor.

  Een greep uit de reacties:
  Tjonge Kristel, ik zie dat je je reactieveld weer (her) opent hebt…
  Eenzijdig beeld…
  Hoe kom je aan die wijsheid dat vaccinatie niet schadelijk is? Je neemt nogal een verantwoordelijkheid op je nek.
  Ik maak op veel internet pagina’s mee dat zolang je meepraat alles oké is maar als je iets tegen de zin van de beheerder doet je eruit geknikkerd word of verzoek krijgt je mening te verwijderen.
  Beste Kristel, heb je ook wel eens op andere sites gekeken en naar onderzoeken die niet door een regering zijn gedaan?
  1 grote corrupte partij
  Ooit gehoord van het vaccinatie schandaal tijdens de golfoorlog? of die van de baarmoederhalskanker?
  Beste Kristel, wat een profetie kun je weergeven.
  Ik denk dat je beter mag informeren wat er daadwerkelijk in vaccins zit. Je hebt waarschijnlijk nooit de bijsluiters gelezen voor professionals, die anders is dan die voor ouders. Er zit wel DEGELIJK kwik in vaccins.
  Krijg je geld voor jouw positieve vaccinatie praatje?
  Wat laat jij je toch weer kennen Kristel, door je laatste berichtje van net. Je geeft nu weer een ontzettend eenzijdig beeld weer en och en wee, en klaag… die antivaccinatiegroep toch.

  De reacties van vanmiddag zijn OF een herhaling van wat er allemaal al staat OF persoonlijk gericht. Beide geen meerwaarde voor ouders.
  Nogmaals, ik wil geen discussieplatform bieden, zouden jullie dit willen respecteren?

 • Kristel

  Nu ik dit half jaar oude artikel twitterde naar iemand, reageren leden van een antivaccinatiegroep weer fanatiek. Het is echter nog steeds niet de bedoeling dat er wordt gereageerd en reacties worden niet geplaatst. Een paar reacties gingen er de afgelopen maanden doorheen, dus stak ik ook tijd in het te beantwoorden. Nu echter is het echt alleen geroep dat dokters en wetenschap fraudeurs zijn en er gif zit in vaccins. Kritiek op de staat van de wetenschap zoals te vinden in de officiële kanalen (overheid, ziekenhuizen, universiteiten, Stichting Wiegedood, Pubmed, Gezondheidsraad, RIVM) waar ik hier naar link mag elders geuit worden. Ik ben het weer even zat om schietschijf te zijn.

 • Raquel

  Beste Kristel,

  Allereerst respecteer ik jouw mening want die is gevormd naar jouw waarheid, dus mijn reactie is zeer zeker niet aanvallend noch respectloos bedoeld, maar oprecht vanuit mijn waarheid.
  Mijn antwoorden in het cursief.
  Ik geloof zelf maar in één waarheid, en dat is wat door wetenschappelijk bewijs gedragen wordt (een inzicht in wat we weten, wat door voortschrijdend inzicht steeds wordt aangepast, zie dit artikel). Uiteraard mag iedereen een ander geloof of mening hebben.

  Ik heb een paar vragen over dingen die je in het door jouw geschreven stuk vermeld.

  Je geeft als voorbeeld formaldehyde, dat deze stof ook van nature in peren voorkomt. Mijn vraag is:
  Hoeveel formaldehyde zit er in het bloed nadat de peer gegeten is? Inentingen worden rechtstreeks in de bloedbaan gespoten, dus daar is uiteraard wel een verschil in ( bv we eten ook azijn, is het dan ook ok om azijn rechtstreeks in onze aderen te spuiten?).
  Er worden NOOIT inentingen in de bloedbaan gespoten, het is geen infuus. Het wordt in de spier of onder de huid gespoten, waarna het door allerlei barrières moet voor de werkzame delen opgenomen worden en de niet werkzame afgebroken en uitgescheiden (poep en plas :)). Dit kinderziekenhuis legt het super uit en ook dit schemaatje vind ik verhelderend.

  Is er een verschil tussen de formaldehyde die van nature in peren voorkomt en de formaldehyde die er in inentingen zit? En hoe is er onderzocht wat dit met een baby/kind doet? ( lichamelijk, immuunsysteem , neurologisch etc?)
  Nee, geen verschil, ja, vanzelfsprekend is onderzocht wat de effecten zijn. Er wordt ongelooflijk veel onderzocht, alleen al ‘formaldehyde’ intikken op Pubmed geeft 27.104 artikelen. De experts trekken de conclusie: veilig.

  Mijn tweede vraag is: is het niet zo dat kindjes die de BMR inenting krijgen levenden virussen met zich mee dragen, en dat deze kindjes dus besmettelijk kunnen zijn voor andere kindjes?
  Nee, dat is niet zo. Het verzwakte vaccin leidt niet tot een dusdanig uitgebreide aanwezigheid van ziektekiemen in het lichaam dat het kind besmettelijk wordt voor de omgeving.

  Hoe kun je met zekerheid zeggen dat kindjes geen vaccinatieschade ( of erger, overlijden) oplopen?
  Door dat continu te onderzoeken. Te kijken naar de gezondheid van kinderen die gevaccineerd worden met een placebo en kinderen die het echte vaccin krijgen. Door nauwlettend te monitoren.

  Ik zou graag onderzoeken willen lezen. Tot nu toe heb ik alleen bijsluiters kunnen lezen ( gevonden op de website van het RIVM). Onderzoeken van wat er onderzocht is, bij wie, hoe het onderzocht is en door wie. Heb jij hier info over?
  Zie Pubmed. Tik je vaccine safety in, zeg je dat het je gaat om studies met mensen en dat je clinical trials wil zien. 2727 artikelen krijg je te lezen, daarvan 843 gratis te lezen in full text.

  Alvast bedankt,
  Raquel
  Hartelijke groet terug, Kristel

 • Jacqueline

  Bedankt voor de uitgebreide reactie. Het geeft duidelijkheid maar ik zal het voor de zekerheid nog eens navragen bij de HA.

 • Kristel

  Hoi Jacqueline, ik had net een lang antwoord en toen was-ie ineens weg. Zo frustrerend! Even opnieuw. Kijk, eigenlijk mag ik helemaal niet adviseren. Ik vind dat, over zaken rondom vaccineren (en alle medische aangelegenheden) ouders alleen advies moeten aannemen van een jeugdarts, kinderarts of huisarts die ook nog eens op de hoogte is van de gezondheidssituatie (als iedereen dat deed, zouden er ook geen vaccinweigeraars zijn). Maar omdat dit niet een medische vraag is maar meer ‘hoe ga ik om met?’ durf ik wel wat te zeggen.

  In de infectiepreventie bestaat geen 100%. Vaccins beschermen niet 100%, het vermijden van risicoproducten beschermt niet 100% tegen listeriose, om maar twee voorbeelden te noemen. Zouden we echt 100% bescherming willen nastreven, dan zou het niet leefbaar zijn. Dus richten de adviezen zich op het minimaliseren van de grootste risico’s. (Vergelijk: als je zeker wil weten dat je geen auto-ongeluk krijgt, ga je niet de weg op. Maar dat is niet haalbaar of wenselijk, dus zeg je, okee, ik ga wel de weg op, maar alleen met rijbewijs en nuchter en in een auto die gekeurd is en met een goed autostoeltje voor de kleine. En verder is het maar hopen dat anderen ook niet dronken achter het stuur kruipen).

  Nu weer naar je vraag. Uiteraard wil je geen mazelen voor je baby (ook niet als je baby sterk en gezond en a terme ter wereld komt, want ook dan kan het flink akelig verlopen). Nu is het zo dat je, als je zelf gevaccineerd bent of mazelen hebt doorgemaakt je je kind de eerste maanden antistoffen meegeeft. Dus juist in die kwetsbare tijd is je kindje beschermd. (Dus zou je moeten uitzoeken of je gevaccineerd bent, zo ja, hoe vaak: 1 prik zorgt er bij 95% van de mensen voor dat ze antistoffen aanmaken, 2 prikken bij 99%. En die antistoffen geef je mee aan je kind. Op de pagina van het RVP kun je zien welke prikken er werden gegeven in jouw jeugd.) De vraag is, wat te doen daarna, als de bescherming van de maternale antistoffen na enkele maanden (niet exact te zeggen wanneer, dat wisselt) is uitgewerkt. Het antwoord hangt af van waar de kinderen van je zus wonen. Wonen ze in gebieden in NL met een lage vaccinatiegraad, dan vormen ze een groter risico dan wanneer ze in een gebied wonen waar ze profiteren van de groepsimmuniteit (doordat de kinderen om hen heen gevaccineerd zijn, lopen ze minder kans besmet te worden en een risico te vormen voor jouw kind).

  Aangenomen je zelf gevaccineerd bent, je kind gezond is, de kinderen van je zus niet in de biblebelt wonen of naar een school met een zeer lage vaccinatiegraad gaan, zou ik zeggen, niet weren. Zoals in NL ongevaccineerde kinderen ook niet geweerd worden van KDV’s en dat beleid gelukkig weinig problemen geeft – zeker niet als de uitbraak weer voorbij is (ik weet niet wanneer je bent uitgerekend :)).
  Ik hoop dat ik een beetje duidelijk was. Zoals met alles is het een afweging van kansen en risico’s en daarbij het besef dat contact met de familie ook veel waard is. Maar ik zou het er ook moeilijk mee hebben.
  Bespreek het zeker ook met een arts. Succes en veel plezier de komende tijd met zwangerschap, bevalling en babytijd!

 • Jacqueline

  Beste Kristel,

  Ik ben in verwachting van mijn eerste kindje en heb een zus die haar twee kinderen niet laat vaccineren. Ik laat mijn kindje wel vaccineren en vraag me af of ik de kinderen van mijn zus tot 14 maanden moet weren. Wat zou u adviseren?

  Met vriendelijke groeten,
  Jacqueline

 • Babs

  Bedankt Kristel voor dit interessante stuk met nuttige links!

  Ik zag op die website met dat plaatje [wat gebeurt voordat een onderzoek wordt gepubliceerd] nu ook een heel goede uitgebreide uitleg over hoe je een wetenschappelijk artikel kunt zoeken en lezen!
  Die is makkelijker te begrijpen dan die Engelse link. :-)

 • Irene Salomons

  Wat ik me nog even afvroeg: waar kan ik onderbouwd terugvinden dat een peer 120x zoveel meer formaldehyde bevat?

  groetjes!

  Dit bericht met antwoord zat nog in de wachtrij. Excuus dat hij nu pas doorkomt (twee maanden later)

  Hoi!
  Hier een paar links. Je ziet dat de peer een voorbeeld is, maar geldt voor veel fruit en ook bijvoorbeeld shii-take (paddenstoel) bevat veel formaldehyde. Lees maar bij de laatste link: ‘However, this chemical also occurs naturally in the environment. As a metabolic intermediate, formaldehyde is present at low levels in most living organisms. Formaldehyde can be found naturally in food up to the levels of 300 to 400 mg/kg, including fruits and vegetables (e.g. pear, apple, green onion), meats, fish.’

  Ook de derde link legt het goed uit:
  What many people may not know is that our own bodies produce and use formaldehyde as a part of our normal metabolism (Final Report on Carcinogens Background Document for Formaldehyde [PDF], 2010). When we are exposed to methanol (e.g., via inhalation or ingestion of foods like citric fruits and juices, vegetables or fermented beverages), our bodies break it down into formaldehyde and other byproducts. Our bodies produce formaldehyde as a result of DNA demethylation (an important process for controlling gene expression, e.g., in developing embryos) and other biological processes. It is such a regular part of human metabolism, that our normal, naturally produced blood concentrations are generally about 2-3μg of formaldehyde per gram of blood (or about 2.12-3.18μg/mL)*. And it is actually a pretty important chemical; our bodies use formaldehyde to form DNA and amino acids (Toxicological Profile for Formaldehyde [PDF], ATSDR, 1999).

  http://www.fda.gov/BiologicsBloodVaccines/SafetyAvailability/VaccineSafety/ucm187810.htm
  http://www.chop.edu/service/vaccine-education-center/vaccine-safety/vaccine-ingredients/formaldehyde.html http://www.harpocratesspeaks.com/2012/04/demystifying-vaccine-ingredients.html
  http://www.cfs.gov.hk/english/programme/programme_rafs/programme_rafs_fa_02_09.html

  Groet, Kristel

 • Sylvie

  Beste lezers, helaas is gebleken dat dit onderwerp zoveel emoties los maakt dat het voor sommigen niet mogelijk is om inhoudelijk te blijven reageren.

  Kristel zet zich enorm in voor deze en andere onderwerpen waar zij in gelooft. Ik weet dat zij haar nek durft uit te steken en vroeg haar daarom om een eerlijk artikel te schrijven over vaccineren. Als moeder begrijpt zij de zorgen van ouders en heeft ze beweringen en meningen op een laagdrempelige manier uitgelegd.

  We zijn overweldigd door de vele reacties. Voor de ouders die informatie zoeken over vaccineren zal dit artikel inclusief alle reacties voldoende duidelijkheid geven. Ik heb het reactieveld onder dit artikel zojuist gesloten omdat ik via mijn blog geen podium wil bieden aan nog meer persoonlijke en intimiderende aanvallen. Kristel verdient dit niet en ouders die op zoek zijn naar informatie, hebben hier niets aan.

 • Ayla

  Vroeger toen ik kleine kinderen had en niet liet vaccineren noemde men mij een slechte moeder en ik zou het kind veel onthouden…..In mijn kindertijd 56 jaren terug liet mijn moeder de kinderen ook niet inenten haar broertje was er aan gestorven(pokkenprik) ik mijn schooltijd hadden vele kinderen dat ze amandelen eruit moesten hebben altijd hoesten en ziek waren…Toen ik kinderen kreeg, konden sommigen vrouwen geen kinderen krijgen….Toen is de IVF uitgevonden, nu ik oma ben zie ik veel kinderen met adhd autisme enz…mijn kinderen hebben geen van deze ziektes…..mijn dochter die haar zoon liet inenten heeft adhd en wordt nu langzaam doodgemarteld door de ritalin.. veel kinderen die jong aan die zooi zitten krijgen om en bij de leeftijd van 14 jaar spontaan een hartinfarct…..iedereen die al is ingeënt, geeft ook weer een beetje vergif mee aan zijn kind en dat gaat zo door, de vreemde ziektes die ontstaan zullen alleen maar erger worden,..Maar lieve mensen wilt u uw kind vergiftigen ga uw gang….spuit ze vol vergif, en wat
  En Kate wat heb je met dit stuk verdiend van de RIVM?
  En dan was er nog eens een akkefietje mijn dochter met een beperking zou adhd hebben en moest medicijnen het kind sliep dag en nacht ziek als een hond, overgeven
  Na een week belde ik die psychiater op en vertelde wat er loos was met dat kind .. Ik zei ik stop met die troep, want het is niet goed..Nou dan moet ze andere medicijnen hebben zei hij..Ik zei tegen hem ze kan geen adhd hebben ze is niet ingeënt.. oww zei hij dan bent u goed op de hoogte..Ik heb haar de medicijnen niet meer gegeven.. en ze knapte weer op

 • Dianne

  Duidelijk blog, Kristel. Dank je wel.

  Ik ben zelf ook moeder. Ik heb 6 kinderen op deze wereld gezet. En ook ik heb met de vraag, wel of niet vaccineren, geworsteld. Vooral ook omdat toentertijd het Kinkhoestvaccin veranderd (verbeterd!) werd, het moment van vaccineren (DKTP) vervroegd werd en de HIB erbij kwam, enz. Mijn oudste is alweer 28 jaar … Ik mag dan 6 kinderen gebaard hebben; ik behoor niet tot de ‘Biblebelt’ maar ik ben wel (para)medisch geschoold.
  Waar doen we goed aan?
  Ik heb mijn kinderen wel volledig laten vaccineren. Ook hebben 2 van mijn 3 mijn meiden (op 14 jarige leeftijd) het HPV vaccin ontvangen (de oudste was al te oud toen dit vaccin aangeboden werd, jammer genoeg.)

  Met aandacht heb ik dan ook zojuist dit blog uitgebreid gelezen, inclusief de vele reacties (Alleen alle doorlinken heb ik niet allemaal ingezien.)
  Het maakt heel veel los…

  Ik ben er vanuit overtuigd dat ik goed heb gedaan aan het wel laten vaccineren van mijn kinderen, zeker nu ik dit blog lees.

  Maar … ik kreeg de kriebels bij het lezen van :

  [Baby’s zijn de eerste maanden beschermd tegen veel infectieziekten die de moeder heeft doorgemaakt of waartegen ze gevaccineerd is. De hoeveelheid van die beschermende antistoffen, en daarmee de duur van de bescherming, is verschillend. Pasgeboren baby’s – ook als ze borstvoeding krijgen – zijn slechts de eerste paar maanden beschermd tegen mazelen. ] onder “Baby’s hebben groepsimmuniteit hard nodig.” En verderop: [ “Ik geef met borstvoeding al genoeg bescherming en weerstand”. *** Moedermelk is op talrijke manieren ontzettend goed voor de afweer en algemene gezondheid. Er is overtuigend bewijs dat het beschermd tegen maag-darminfecties, middenoorontsteking en bovenste longinfecties.***]

  Ik heb al mijn kinderen volledig borstvoeding gegeven; zo’n 10 en de 12 maanden lang.
  Van ‘de tepel op de lepel’; noemde ze dat toen. Ik heb nooit meegedaan aan de eerste fruithap rond 6 weken (toen moest je al sinaasappelsap met liga geven!) De eerste 4-5 maanden kregen mijn kinderen alleen maar borstvoeding en ze groeiden ‘als kool’. Toch hebben mijn kinderen allemaal op jonge leeftijd gekampt met middenoorontstekingen. Was mijn borstvoeding dan niet goed …?

  Middenoorontstekingen, onschuldig en goed te behandelen.

  Dat werd ook gezegd van Waterpokken (Herpes virus; Varicella Zostervirus).
  Ik was ruim 7 maanden zwanger van onze laatste (6de) telg toen ons 4de kindje (toen net 4 jaar) van school thuis kwam met Waterpokken. De oudste 3 kinderen hadden deze kinderziekte een paar jaar gelden (op rij) gehad, maar ons 5de kindje nog niet. De kans was heel groot dat hij deze kinderziekte zou krijgen rondom mijn uitgerekende datum.
  Alarmbellen gingen bij mij aan, maar mijn huisarts en de kinderarts verzekerde mij dat ik mijn geen zorgen hoefde te maken. Ik hoefde geen klinische bevalling en een klinisch kraambed te regel (ik wilde eigenlijk ook ‘gewoon’ weer thuis bevallen) en ook hoefde ik niet mijn 5de kindje tijdelijk naar opa en oma te brengen rondom mijn bevalling.
  Ik zelf had immers deze kinderziekte in mijn kinderjaren gehad. Ik zou ook ‘gewoon’ weer borstvoeding geven. Mijn baby zou daarom voldoende beschermt zijn tegen de Waterpokken … Ik maakte mij zorgen om niets …

  Op de dag dat ik beviel brak bij mijn 5de kindje de Waterpokken uit (waren de eerst rode bultjes zichtbaar)
  Al op de 4de dag naar de geboorte van mijn 6de kindje kreeg ik een heel onrustig gevoel; deze baby reageerde anders dan ik gewend was. Ze dronk goed, ze plaste en poepte goed maar ik vond haar veel te rustig …
  Ik maakte mij ongerust om niets; zo zeiden mijn verloskundige, de kraamhulp, de huisarts; ik was gewoon een hele goede moeder en daarom deed ons kindje het zo goed (lees; huilde bijna niet…)
  Ze was elf dagen oud toe ook zij de eerste rode bultje kreeg… En op haar 13de levensdag is zij, onder de rode bultjes en eerste blaasjes, opgenomen in het Radboud-ziekenhuis. Ze heeft een week lang aan een infuus met acicolvir gelegen. Ze knapte zienderogen op. En na een week mocht ik haar mee naar huis nemen.
  Wel zijn zowel mijn dochter als ik ‘door de malle molen’ gegaan (lees: veelvuldig bloedprikken voor allerlei medische onderzoeken). Bij het ontslaggesprek met de kinderarts en viroloog kreeg ik te horen dat mijn dochter nu waarschijnlijk volledig immuun voor de Waterpokken maar dat ze wel ‘door het oog van de naald was gekropen’ (lees: kans op virale hersenvliesontsteking en/of virale leverinfectie met mogelijk de dood als gevolg)
  Eind goed, al goed? Ik weet het niet.
  Opvallend is dat zij (nu 16) veel forser, grover en zwaarder is dan mijn andere 2 dochters. Ze heeft ook wat leerproblemen. Allemaal vaag, maar toch …

  Waterpokken; een baby heeft een absolute immuniteit door antistoffen van haar moeder en door de borstvoeding? Bulshit!
  Sinds ongeveer 2 jaar, nu (16 jaar later), weten ‘we’ dat we kinderen met Waterpokken niet in contact moeten brengen met pasgeboren baby’s. Nu pas geeft ook het Consultatiebureau dit advies en is dit (hoop ik) bekent bij (huis)artsen.
  Ook hiervoor straks een vaccin?
  Ik weet het niet. Is dat nodig? Na mijn weten is deze kinderziekte (waterpokken) voor oudere kinderen niet zo levensbedreigend.
  En moet je je overal voor beschermen? Morgen kunnen ze ook onder een auto komen …
  Alleen, het zal je kind maar wezen!

  Ik ben blij dat ik mijn kinderen wel heb laten vaccineren voor ook de Mazelen.

  Maar moedermelk en voldoende antistoffen; daar zet ik grote vraagtekens bij!
  Hoe vóór borstvoeding ik ook ben.

  Dianne Sissing-van der Meer
  Fysiotherapeut
  NVFB-ZwangerFit®docent

 • Frans

  Het valt op dat er vaak over vertrouwen wordt gesproken, of meer het gebrek daaraan. Geen vertrouwen in de overheid, niet in de wetenschappers, niet in de artsen, niet in de verplegers. Allemaal zitten ze in een complot om je kinderen te vergiftigen (waarom?) en dat Big Pharma geld kan verdienen.

  Maar wel vertrouwen op bewezen fraudeurs, wel vertrouwen op eenzijdige websites, wel vertrouwen op homeopaten van “Kritisch Prikken” die hun eigen belangen in deze hebben, wel vertrouwen dat juist hun kind niet met een longontsteking in het ziekenhuis zal belanden omdat ze “zo gezond eten”.

  En dat kan ook nog omdat die verfoeide “kudde” hun beschermt.

  Als die er niet was en er geheel niet werd gevaccineerd hadden we jaarlijks 370.000 extra ziektegevallen van mazelen, rodehond et cetera, naast 520 dode kinderen/doodgeboren babies en 215 gehandicapte kinderen.

  De prijs van die “vrijheid” om niet in te enten kennen ze niet, ze zouden eens terug moeten gaan leven eind veertiger jaren en de slachtoffers om zich heen zien vallen, ook die gezond aten

  Als zij vrijheid van keuze eisen dan eis ik dat ingeënte kinderen en niet te beschermen baby’s gevrijwaard blijven van deze lopende ziektebommen en dat deze niet op creches en scholen worden toegelaten en tijdens een epidemie niet in de wachtkamer mogen.

 • Kristel

  Patricia, ik werk niet bij het team dat verantwoordelijk is voor de RVP-communicatie, als dat zo was had ik het verteld.
  Op het RIVM werken 1500 mensen en de mensen van communicatie beantwoorden de vragen daar, met input van de onderzoekers en artsen.

  Als je je op het RIVM wil richten kan dat via info@rivm.nl of de RVP Facebookpagina die je blijkbaar goed kent.
  Liever geen anti-RIVM-toestanden hier, dit is het blog van Sylvie en ik ben hier te gast.

  @Eric Als mensen vragen waarom ik wel ent (en ik niet zo’n heel lang verhaal wil antwoorden als hierboven :)) zeg ik altijd dat het een combinatie is van een groot vertrouwen in de gezondheid van mijn dochtertje en haar vermogen antistoffen aan te maken in reactie op vaccins én een groot vertrouwen in de medische wetenschap.

  Ik zie het trouwens niet zo zwart-wit, wetenschap óf gevoel. Zoals @ticobas aangeeft, ik ervaar nooit dat het in strijd is.
  Wat mijn gezonde verstand en gevoel zeggen komt gelukkig overeen met wat bewezen is.

  Ik denk dat de steun die ik hier krijg niet zozeer steun voor mijn blog of mij persoonlijk is, maar meer steun voor een wereldbeeld waarin
  – we accepteren dat wetenschap niet alles weet maar daar zo goed mogelijk naar streeft en zoveel mogelijk controles inbouwt.
  – we ervan uitgaan dat de overheid en wetenschap en dokters -en eigenlijk iedereen helaas -soms fouten maken maar wel allemaal van plan zijn ons in leven te houden ;)
  – we het wel kunnen verdragen dat mensen geloven wat ze willen geloven, bewezen of niet, maar wel moeilijk vinden als daarmee mogelijk mensen geschaad worden.

  Laat ik het zo zeggen. Als de consensus in de geneeskunde (alle artsenorganisaties, richtlijnen, etc) is dat vaccineren is veilig en nodig is, dan durf ik, ook al ben ik geen arts, dat te verkondigen. Dat in mijn artikel hetzelfde staat als op de RIVM-site vind ik een compliment, dan klopt het dus mooi met de huidige staat van wetenschap.
  Maar ik begrijp echt niet hoe iemand het aandurft om dat wat daartegen indruist te verkondigen, wetende wat de consequenties kunnen zijn.

 • Sjaak

  Absoluut een héél goed stuk! Mensen hebben geen idee hoe groot schade is van wild- type mazelen voor kinderen en ouderen!

 • ticobas

  hoi Erik Kooijman, je contrasteert “de meest bewuste, wetenschappelijk onderbouwde keuze maken” en “je laten leiden door de wetenschap” met “je eigen gevoel en gezonde verstand volgen”.

  Kun je misschien een concreet voorbeeld geven waarbij

  1. duidelijk wordt waarom een wetenschappelijk onderbouwde keuze maken in strijd zou zijn met ‘het gezonde verstand’
  2. ‘het gezonde verstand’ tot de juiste conclusie / oplossing leidt in tegenstelling tot ‘de meest bewuste, wetenschappelijk onderbouwde keuze maken’

  Voor zover dat nog niet duidelijk was, ik ben zelf wetenschapper en vind de tegenstelling die je schetst volkomen misplaatst.

 • B

  Het is jammer dat er zoveel oordeel is over mensen die de kinderen niet laten in enten of deel niet laten inenten.
  Het gaat er uiteindelijk om dat je een goede keus van uit je hart maakt niets is goed of fout. het is dom te denken zoals ik merk in de praktijk dat er veel ouders zijn die met de kudde mee gaan ” inenten hoort er toch bij” ” we moeten ons kind toch inenten??” Nee er is een keus en welke je dan maakt is voor idee een vrijheid. Geen wijzende vingers maar als je niet ent ben je een slecht mens.nee. Je hebt dan een goed overwogen keus gemaakt en er goed Ov. Na gedacht waarom niet te enten!!

 • treesbakker

  lees ook eens :De verborgen gevaren van vaccinaties WantToKnow pdf bestand, wetenschappelijk maar duidelijk. van TC.Kuiper van der Bos Ze heeft ook huis artsen aan geschreven om mee te denken . schokkend maar het is waar en ls je kind de dube dan is,worden ze niet geholpen. groot gevaar bij vaccinatie bij onderliggende gebreken,die vanaf geboorte al bekend zijn bij huisarts en consultatie buro. en dan toch vaccineren en zwijgen tegen ouders verschrikkelijk Ze komen in de bemoeizorg om dat ze geen ziekte besef hebben.natuurlijk niet ze houden gewoon hun mond. dan nog de verschrikkelijke bezuiniging , op eigen kracht , verschrikkelijk, mensen waar je je letterljk open en blood voorgeeft de huis arts is dan niet meer te vertrouwen, dan mag je je als ouder nergens mee bemoeien verschrikkelijk!!

 • Eric Kooijman

  Er wordt hier verschil gemaakt tussen wetenschap en pseudo-wetenschap. Dat verschil leg je duidelijk uit. De vraag is echter of de zuivere wetenschap de waarheid kan vertegenwoordigen. (Goed) onderzoek is duur en dus bijna nooit geheel onafhankelijk. Cijfers zijn altijd op meerdere manieren te interpreteren en mijn conclusie is dat dé waarheid niet bestaat maar je enkel af kunt gaan op je gezonde verstand en je gevoel. Angst zorgt vaak voor het vasthouden aan zekerheden en zoals ik in je bio lees (“Bij alles wat zij doet laat zij zich leiden door wat de meest bewuste, wetenschappelijk onderbouwde keuze is. Daarom is zij een bewust-vaccineerder.”) telt jouw eigen gevoel en gezonde verstand niet meer mee. Je laat je letterlijk leiden door de wetenschap. Mij lijkt dat erg onverstandig.
  Het zal je niet verbazen dat ons dochtertje niet is ingeënt. Als mensen vragen waarom (en pas sinds kort kan ik dit gevoel onder woorden brengen) zeg ik altijd dat het een combinatie is van een groot vertrouwen in de gezondheid van mijn dochtertje en heel weinig vertrouwen in de overheid en medische wetenschap.

 • Theo Loevering

  Geweldig reacties allemaal, waar halen we de wijsheid vandaan wat de gevolgen zijn van niet vaccineren, dat is nl niet onderzocht dat is hier wel degelijk de grote leugen, uiteraard een mooie blog, maar slaat compleet te plank mis, het immuunsysteem van kinderen wordt er niet beter op, het immuunsysteem van niet gevaccineerden is sterk dat is gewoon keihard aangetoond, ik vind de support voor Kristel bewonderenswaardig, wat ik niet bewonderenswaardig vind is de schade die je het lichaam onnodig toedient omdat het nog steeds niet een vaccinatie is de gevoed wordt vanuit het kiezen van 2 kwaden, maar vanuit geld en winst bejag, zodra je geen andere keus hebt dan de keus te kiezen uit 2 kwaden is het een overweging waard, hoewel ik dan nog persoonlijk kies voor effectieve betere en andere paden dan de zogenaamde reguliere, anderzijds heb je enig recht van spreken, een gezonde kind heeft geen troep in zijn/haar lijf nodig om gezond te blijven, dit doen we ook met dieren en we zien de resistentie groeien om ons heen, bacteriën die resistent zijn tegen antibiotica, een grote zorg voor wetenschappers, resistentie tegen schimmels neemt toe met dramatische gevolgen, en nogmaals het land van de vaccinatie bij uitstek (Amerika) is een voorbeeld land waar het naar toe gaat bij ons straks, op naar een cocktail van 78, om ons op voorhand te beschermen tegen, ja waar tegen, o ja tegen de leugen van de Pharmacie. Ik word hier een beetje onpasselijk van. Moordenaars met spuiten noemen ons onverantwoord en schadelijk voor de (schijn) groepsimmunisatie. De leugen regeert en terecht dat als je er mee begonnen bent dat je dat niet meer kunt stoppen. Maar iedereen die durft te beweren dat ik geen zorg heb voor mijn kinderen die mag met zijn projectie retoriek voor de spiegel blijven staan, want meer effect zal het bij mij niet hebben.

 • Joke de louw

  Wanneer we het hebben over wetenschap, hebben we het dan over, door Big Farmacie, gesponsorde wetenschap, of wetenschappelijk onderzoek door , onafhankelijke, wetenschappers? Het tijdschrift Spiegelbeeld heeft nu in zijn septemberuitgave een vaccinatie-special van ruim 30-pagina,s. het gehele verhaal van à tot z. Goed gedocumenteerd met onderzoeken van , onafhankelijke, wetenschappers. De meeste wetenschappelijke onderzoeken die ongunstig zijn voor de farmaceutische industrie, worden compleet genegeerd. De echte waarheid is allang bekend binnen de medische wereld, maar ze zijn met handen en voeten gebonden aan het grote geld. Jammer dat zelfs de eindredactie van een programma als koffietafel zich laat beïnvloeden en dat van onafhankelijkheid dan ook geen sprake kan zijn. Mensen wordt toch een wakker!!! Op spiegelbeeld.nl een korte gratis download van een van de artikelen uit deze vaccinatie-special.

 • Frans

  Goed leesbaar stuk.

  Maar:
  [ In Nederland kennen we zeer lage wiegendood-cijfers; vanaf 1987 is het aantal kinderen overleden onder het beeld van wiegendood, drastisch gedaald. In die periode is het vaccinatieprogramma alleen maar uitgebreid. ]

  Je kunt dit interpreteren als “vaccinatie heeft de wiegendood heeft verminderd” terwijl destijds de rugligging voor de grote ommekeer verantwoordelijk was.

 • ticobas

  Even snel een reactie op “Invloed” die stelt het artikel “onoprecht” te vinden omdat mensen op basis van de argumenten die Kristel naar voren brengt groepsdruk zouden kunnen ervaren om toch te vaccineren.

  Allereerst, ik neem aan dat je i.p.v. “onoprecht” eigenlijk “onkies” bedoelt want je doet verder geen poging aan te geven wat Kristel geschreven zou hebben zonder daar echt achter te staan. Ik vermoed dat je bedoelt dat je bepaalde gedeeltes in dit artikel interpreteert als berustend op de drogreden Appeal to emotion (ATE)? Klopt dat?

  Een gedeelte van de pro-vaccinatie argumenten betreft inderdaad een beroep op de empatie en solidariteit van de medemens. Als jij je daarbij ongemakkelijk voelt is dat eigenlijk een heel goed teken; je ziet zowel in dat de argumenten logisch kloppen EN je bent niet een sociopaat die het niets uitmaakt hoe jouw keuzes anderen kunnen beinvloeden! De interne spanning die je voelt is het teken van cognitieve dissonantie en uiteindelijk kan alleen jij bepalen op welke manier je die spanning opheft. Echter, de argumenten die Kristel gebruikt kunnen NIET gekarakteriseerd worden als een ATE drogreden want dat is slechts het geval als emoties opwekkende argumenten gebruikt worden maar geen beroep wordt gedaan op feitelijk bewijsmateriaal.

  Om een voorbeeld te geven:

  Als mijn dochtertje na zonsondergang nog naar de speeltuin een stukje verderop wil lopen en ik probeer haar daarvan te weerhouden door te zeggen ‘Ik zou het maar niet doen hoor, als het donker wordt komen er spoken’ dan is dat inderdaad een ATE drogreden (ik hoop dat ik erop mag vertrouwen dat ook alle anti-inenters achter deze conclusie kunnen staan …). Echter als ik zeg ‘Ik zou het maar niet doen hoor, als je terugkomt en het donker is dan kun je makkelijker verdwalen’ dan is dat geen ATE drogreden (even aannemende dat hier inderdaad hard bewijs voor is). Dat neemt niet weg dat ik een beroep doe op haar emotie (‘verdwalen is eng’) maar het is een REDELIJK argument omdat het gebaseerd is op feiten.

 • Karolien

  Wat fijn om ook eens een tegengeluid te horen! Al die pseudowetenschap die gebracht wordt als waarheid komt me het strot een beetje uit. ;-)

 • Kristel

  Het wordt niet direct in de bloedbaan gespoten, het gaat intramusculair, dus in de spier. Hier een mooie illustratie.

  Via voeding:
  Antigens and components of food go through a gut “filter” before entering the blood stream.

  Via injectie in de spier (of via huid):
  The antigens and components of vaccines go through the antigen presenting cells and tissue “filter” before entering the blood stream.
  Wat we via weefsels (huid, spier) binnenkrijgen komt ook niet altijd in je bloed, wordt ook uitgefilterd.

  Ik meen wel dat aluminium de bloedbaan bereikt, en dat er ook wel verschil zit in hoe het tot ons komt waarna het door de nieren wordt uitgescheiden. Maar zó diep zit ik er niet in en ik besef dat er deskundigen zijn die er veel meer vanaf weten en op hun geruststelling ga ik af. Zoals citaat van kinderziekenhuis Philadelphia hieronder):

  Because both breast milk and infant formula contain aluminum, all babies have small quantities of aluminum in their bloodstreams all the time. The amount is very small: about 5 nanograms (billionths of a gram) per milliliter of blood (about one-fifth of a teaspoon). Indeed, the quantity of aluminum in vaccines is so small that even after an injection of vaccines, the amount of aluminum in a baby’s blood does not detectably change.

 • Irene Salomons

  Kristel, bedankt voor je blog. Over de hoeveelheden formaldehyde en aluminium in peer en borstvoeding :) vraag ik me nog het volgende af: maakt het volgens jou uit dat een kindje dat via de ‘ normale’ manier binnenkrijgt, dus via maagdarmstelsel en/of slijmvliessysteem? Want dan is een lichaam in staat het ook snel af te voeren…aangezien dit is bedoeld om schadelijke elementen te elimineren. Dit in tegenstellen tot wanneer het direct in de bloedbaan wordt gespoten… ben benieuwd of jij of iemand anders dat weet?

 • Kim

  Nou ik ben echt niets wijzer geworden van dit stuk. Er staat niks in wat ik niet eerder heb gehoord van de voorstanders van vaccineren en het brengt me ook echt niet op andere gedachten.
  Ik vind het beslist geen objectief stuk. De RIVM druipt er vanaf, en hoe kan het ook anders. De niet-vaccineerders worden ook niet respectvol benaderd, zoals veel van de prijzende reacties beweren. Eerder worden we weggezet als ezels omdat “we” geloven dat vaccinaties giftiger zijn dan ons voedsel en dat “we” geloven dat er kinderen doodgaan aan vaccinaties en nu word er vriendelijk maar beslist op gewezen dat we dat toch echt verkeerd zien. Heel belerend.
  Nee ik word hier eerder achterdochtig van, dan dat ik denk “ze heeft gelijk! vlug we laten onze kinderen inenten!”
  Begin eerst eens met echte informatie over wat er in de vaccins zit. En niet sussen met het verhaaltje dat de hoeveelheden nihil zijn. Een nihile hoeveelheid rattenvergif maakt ook ziek!

 • Kristel

  Ik zie dat de tegenstanders de weg hierheen hebben gevonden.
  Jammer dat ik onoprecht word genoemd omdat ik zou proberen te beinvloeden (het is een blog, geen onderzoek, ik schreef uit mijn hart en probeerde daarnaast zoveel mogelijk feiten te noemen) of omdat ik bij het RIVM werk. Daarnaast ben ik ook gewoon een mens, die toegewijd is aan een aantal thema’s en me daarmee bezig hou in mijn vrije tijd. Bescherming van de gezondheid van kinderen door borstvoeding, goede gezondheidszorg (oa vaccins), zorgvuldige opvoeding (unconditional parenting) en onderwijs en zuigelingensterfte en zwangerschapsverlies zijn thema’s waar ik me voor inzet.
  Ik vertel wat de staat van wetenschap is. Dat komt exact overeen met het RIVM-standpunt, omdat het RIVM een wetenschappelijk instituut is. En omdat ik ook ga voor het verhaal dat door wetenschap wordt ondersteund, is het niet gek dat ik dat verhaal uitdraag.
  Kort gezegd: mijn standpunt = stanpunt van de wetenschap = standpunt van het RIVM.
  Als mensen meer denken te weten dan de huidge staat van wetenschap komen we op het terrein van de pseudowetenschap.

  Zelf ben ik geen voorstander van het opnemen van het waterpokkenvaccin in het RVP, ondanks dat veel andere landen dat wel hebben. Benieuwd wat de Gezondheidsraad zal adviseren. Bijzonder dat sommigen al weten wat de inhoud van het advies zal zijn en dat ‘het eraan komt’? De minister beslist op basis van advies van Gezondheidsraad.

 • Cristel

  Het lijkt alsof dit stuk heel oprecht en betrouwbaar is geschreven, en waarschijnlijk ook met goede intenties. Maar dat neemt niet weg dat de onderzoeken die genoemd worden allemaal al dan niet openlijk betaald worden door de overheid en de pharmacie. Net zoals het onderzoek over bijvoeding, dat nu officieel vanaf 4 mnd gegeven mag worden via de achterdeuren betaald is door kunstvoedingsfabrikant. Het is nogal makkeiljk om te zeggen dat alluminium in ons voedsel voorkomt, maar dat wil neit zeggen dat we er gelijk maar een overdosis van moeten geven!

  Het feit dat borstvoeding niet meer langdurig beschermt komt juist door het feit dat we kunstvoeding gebruiken, en ingeent worden, waardoor we geen natuurlijke weerstand meer tegen de mazelen hebben. Ergo de bescherming is inderdaad nog maar gemiddeld 3 mnd. Maar om dat als argument te gebruiken om te vaccineren is toch volledig de omgekeerde wereld. WE moeten juist kritisch naar de vaccinaties kijken, zodat de natuurlijke weerstand opgebouwd kan worden en dus de bescherming via borstvoeding weer verlengd wordt.

  Om een schildgevoel aan te praten over wat een kind kan overkomen naar aanleiding van een ziekte, zelf heb ik van dichtbij meegemaakt hoe een kind na de bmr vaccinatie zwaar allergisch is geworden, en een ander hersenvliesontsteking kreeg (ironisch he, terwijl vaccinaties daartegen juist zouden moeten beschermen). Ook zijn er veel verslagen van kinderen die een gedragdsverandering ondergingen na de vaccinaties.

  Het is onrealistisch te bedenken dat als iedereen gevaccineerd is, de mazelen uitgeroeid worden, het is immers een levend virus, en zal dus muteren. Een vaccinatie zal dus nooit up to date genoeg zijn om het heersende virus tegen te gaan. En men kan zich afvragen hoe het dan kan dat wel gevaccineerde kinderen/ mensen alsnog besmet raken. Zo is allang bekend dat het huidige kinkhoest vaccin en stam gebruikt van 60 jaar geleden, en dus amper effectief is. Nog los van het feit dat de optimale bescherming volgens de RIVm nav kinkhoestvaccinatie met 11 mnd, terwijl de kritische periode voor babys tot en met een half jaar is.

  Om nog maar niet te bgeinnen over het feit dat de meeste herhalingsvaccinaties de beschermingsgraad tegen een ziekte maar met een paar procent verhogen, maar daarvoor laat je dus wel die hulpstoffen inspuiten. En ja daar zitten loden tussen, en kankerverwekkende stoffen tussen. En oh ja ook dierlijk DNA, waarvan helemaal niet duidelijk is wat dit met ons lichaam doet. En ook embryomateriaal.

  Er komt nu ook een waterpokken vaccin aan, gaan we nu echt geloven dat dat in de naam is van de volksgezondheid, die oh zo gevaarlijke waterpokken, die we allemaal wel gehad hebben? Of is ook dit weer een mooie gelegenheid om geld in het laatje te krijgen?

  Immers als het de overheid echt om de gezondheid van onze kinderen gaat, hadden ze allang de verkoop van kunstvoeding aan banden gelegd, zoals in scandinavie, en hadden ze ook roken tijdens de zwangerschap verboden. Dat heeft immers ook vergaande gevolgen voor de gezondheid van onze kinderen.

  Maar daar is geen geld aan te verdienen…..

 • patricia

  @ticobas,
  Bij een kind dat na de bmr vaccinatie overlijd aan een combinatie van infecties en longontsteking dan is de doodsoorzaak combinatie van ziektes, niet van het vaccin.

  Als een kind met mazelen komt te overlijden door een combinatie van infecties en longontsteking dan is de doodsoorzaak mazelen.

  Rory de vries is een voorstander van vaccinaties. Dat heb ik ook kunnen lezen in zijn proefschrift.

  Stel dat wij het voor elkaar zouden kunnen krijgen ooit het mazelenvirus uit te roeien….
  Als het mazelenvaccin ons dan helpt voorkomen dat wij mensen het dierenvirus kunnen krijgen, zou het doormaken van de mazelen zelf nu op dit moment dan niet hetzelfde doen? Logisch nadenkend?

  Er is een dubbele standaard voor;

  De diagnose mazelen zelf. Dubbel gevaccineerde kinderen moeten ten alle tijden lab bevestigd worden voordat zij de diagnose mazelen krijgen. Ongevaccineerde kinderen kunnen via een epidemiologische link de mazelenbevestiging krijgen.

  Gevaccineerde kinderen die na het vaccin aan een combinatie van infecties overlijden komen te overlijden aan die infecties.
  Ongevaccineerde kinderen die de mazelen hebben gaan wel dood door complicaties van het mazelenvirus (dezelfde soort infecties als waarvan een gevaccineerde net daarvoor ook dood is gegaan)

  Etc… etc…

 • Invloed

  Naast het feit dat Kristel zelf voor het RIVM werkt en daardoor niet geheel objectief kan zijn, valt mij op dat er in dit artikel ontzettend veel gebruik wordt gemaakt van beinvloedingstechnieken. De grootste marketingtruc die wordt gebruikt is die van sociale bewijskracht. Als iemand niet ent valt hij buiten de groep, brengt hij de groep zelfs in gevaar. Dit argument is voor een sociaal wezen als de mens ontzettend lastig opzij te schuiven. Dit artikel vind ik daarom onoprecht.

 • Eleval

  Kristel, onderzoek naar bijwerkingen van de meisjes op HPV virus is beperkt. Die is alleen gericht op directe bijwerkingen wat ze zelf waarnemen. Wat de bijwerkingen voor kind in ontwikkeling en op latere leeftijd is niet bekend, die jaren hebben we nog niet.
  Het is erg riskant om klakkeloos onderzoekingen aan te halen en de doel van onderzoek en conclusie breder te trekken dan dat die is bedoeld.

 • saikodragon

  Wij vaccineren niks. Mijn dochter is nog nooit ziek geweest. Dat heb ik te danken aan drie jaar borstvoeding, biologische dynamische voeding, heel veel liefde, ritme, rust en regelmaat, veel huidcontact, geen KDV maar full time mama en vooral doordat we geen gif in haar laten spuiten. Wat een foute artikel is dit. Hoe kan je nou zeggen dat gif in je kind spuiten gerechtvaardigd is. Dat het goed is voor de iedereen. De enige die hier wel bij vaart is Big Pharma en RIVM. Vanuit mijn hart als moeder kan ik iedereen aanbevelen niet te vaccineren. En nee wij liften niet mee op de kudde. Wij beschermen onszelf met moeder natuur.

 • ticobas

  Tamara, gewoon uit nieuwsgierigheid, maar op basis waarvan hebben jullie besloten jullie kinderen niet in te enten en wat voor soort nieuws zou daar verandering in kunnen brengen?

  Zolang je dat niet specificeert is het natuurlijk nogal makkelijk om te stellen dat dit stuk “voor ons niet overtuigend” is.

 • Tamara

  Ik lees eigenlijk niets nieuws. Lijkt wel de site van het RIVM en dan lees ik hier dat je daar ook werkt. Hmm, vandaar.
  Wij enten onze kinderen niet in. En zullen dat ook niet gaan doen. Ondanks (??) alles wat je hier schrijft… Allemaal al bekend en voor ons niet overtuigend.

 • ticobas

  Patricia, je stelt dat Rory de Vries het volgende in zijn onderzoek (proefschrift) heeft aangetoond / gesteld:

  “Stel, de mens krijgt het voor elkaar om het mazelenvirus uit te roeien. Denk maar niet dat je dan veilig bent. Grote kans dat aanverwante virussen die tot die tijd enkel bij dieren voorkwamen nu muteren en mensen ziek kunnen maken. Mede dankzij die mensen die niet vaccineren sterft het mazelenvirus niet uit en kunnen gevaccineerden zo af een toe een boost van het virus krijgen. Bron; onderzoek van rory de vries naar mazelen.”

  Echter, dit is m.i. zowel een onvolledige als een onjuiste weergave van wat Rory stelt in zijn proefschrift (p. 25, p. 200 en p. 204):

  “Following the eradication of smallpox, vaccination was discontinued. This created a niche for closely related orthopox viruses of other mammals to cross the species barrier into humans [197,198]. A similar threat exists for the morbilliviruses. Morbilliviruses are cross-protective, and global eradication of RPV and MV may create niches for other morbilliviruses to fill. Surprisingly this risk has been claimed to be low [199], but adaptation of for example CDV, which is already observed in primates [200], to humans may have catastrophic consequences. Therefore, it will be important to continue measles vaccination, even when MV is eradicated. In this thesis the potential for CDV to adapt to macaques and/or humans is discussed [196].”

  “The experiments described in chapter 7 have shown that CDV is able to cause infections in non-human primates, but also that measles immunity offers partial protection from CDV challenge. Thus, morbillivirus cross-specific immunity of the human population restricts the possibilities of CDV to replicate in and adapt to humans. However, if the envisaged measles eradication would be followed by significant drops in MV vaccination coverage, such adaptation cannot be excluded. Although this should not be used to argue against measles eradication, sustained MV vaccination and serological and virological surveillance of morbillivirus infections should be enforced.”

  “Omdat mazelen niet alleen een belangrijke kinderziekte in ontwikkelingslanden is, maar ook weer bezig is aan een opmars in Europa, wordt er overwogen om de ziekte wereldwijd uit te roeien door middel van massale vaccinatiecampagnes. Hiermee zouden veel ziekte- en sterfgevallen voorkomen kunnen worden. Echter, het zal het moeilijk zijn om na deze campagnes de vaccinatiegraad tegen mazelen op peil te houden. Op het eerste gezicht lijkt dit misschien onbelangrijk, maar de mazelanvaccinatie beschermt ons ook tegen infectie met dierlijke morbillivirussen. Wanneer een grote groep mensen geen afweer heeft tegen MV, bestaat het risico dat deze nauw verwante virussen zich kunnen aanpassen aan de mens en ‘het gat gaan opvullen’. Het zou hierbij bijvoorbeeld om morbillivirussen van honden, fretten, zeezoogdieren, geiten en schapen kunnen gaan. Het morbillivirus dat hondenziekte veroorzaakt, canine distemper virus (CDV), lijkt veel op mazelen van de mens maar veroorzaakt doorgaans een veel hogere mortaliteit.”

  Het missende element in jouw versie van wat Rory’s argument is de vaccinatiegraad. De belangrijkste risicofactor voor het aanpassen van de dierlijke virussen is de hoogte van de vaccinatiegraad. Op basis daarvan stelt Rory dat het belangrijk is dat die vaccinatiegraad hoog blijft ZELFS als het menselijke mazelenvirus uitgeroeid zou zijn, niet, zoals jij impliceert, dat het goed is dat er mensen zijn die zich niet laten inenten. http://repub.eur.nl/res/pub/38705/130208_Vries,%20Rory%20Dylan%20de%20-%20BEWERKT.pdf

 • ticobas

  Patricia, je reactie op de vraag “Er gáán toch kinderen dood door vaccins?” was:

  “Het RIVM werd zowel door het openbaar ministerie als door de inspectie Gezondheidszorg altijd als onafhankelijk instituut een hoofdrol toebedeeld bij onderzoek naar ernstige complicaties en onverklaarbare sterfgevallen na vaccinatie. (Nu lareb) Dit leidt, zo leert de praktijk, altijd tot de conclusie dat een relatie met vaccinatie zeer onwaarschijnlijk en niet aantoonbaar is. Dat het tegendeel ook niet aantoonbaar is, wordt nooit vermeld. Zo worden ouders en artsen eenzijdig voorgelicht.”

  Er moet hier onderscheid gemaakt worden tussen individuele gevallen en alle gevallen samen. Voor individuele gevallen is het heel moeilijk, zo niet onmogelijk vast te stellen of de dood daadwerkelijk het (klinische) gevolg is van de vaccinatie of niet. Echter, door het analyseren van grote aantallen kan de conclusie mogelijkerwijs wel getrokken worden. Het is dus niet zo dat, zoals jij impliceerde, de stelling per definitie niet te falsifieren is. Daarnaast, bij het statistisch toetsen van twee elkaar uitsluitende hypotheses (H0: De mortaliteit van gevaccineerde kinderen, ceteris paribus, verschilt niet van de mortaliteit van niet-gevaccineerde kinderen; H1: De mortaliteit van gevaccineerde kinderen, ceteris paribus, is hoger dan de mortaliteit van niet-gevaccineerde kinderen) kunnen slechts twee conclusies getrokken worden: OF er is voldoende (aantoonbaar) bewijs om H0 te verwerpen en H1 te accepteren OF er is onvoldoende (aantoonbaar) bewijs om H0 te verwerpen en H1 te accepteren.
  Gebruikmakend van dezelfde analogie als in de link hieronder: als er niet bewezen kan worden dat iemand die beschuldigd werd van iets dat ook daadwerkelijk gedaan heeft dan kan die persoon niet alsnog vastgezet worden omdat hij/zij niet in staat is om aan te tonen dat hij/zij datgene waarvan hij/zij beschuldigd werd NIET gedaan heeft.
  http://statistics.about.com/od/Inferential-Statistics/a/Why-Say-Fail-To-Reject.htm

 • liefska

  Woohoo! Fijn stuk om te lezen en zo heerlijk geruststellend dat ook de wetenschap mensen zijn en dat ook die mensen het gewoon over het algemeen goed met ons mensen voor hebben. Ik blijf het moeilijk vinden om niemand tegen het been te schoppen, maar ik vind het altijd weer moeilijk als iemand zo tegen vaccineren is.

  aanvullend: Ik lees zelf ook graag skepsis.nl, voor een kritische blik naar de (pseudowetenschap)

 • Kristel

  Ik kan alleen even snel reageren, dochterlief is erg ongeduldig, ik heb beloofd te spelen.
  De waarheid over de Japanmythe (een spoiler: vaccinaties zijn niet afgeschaft en wiegedood is ook niet verdwenen) staat hier uitgelegd.
  Vaccins werken niet 100% (dat beweert ook niemand) en er zijn bovendien kinderen die te jong zijn om gevaccineerd te worden of geen afweer opbouwen, ook niet met vaccin. Daarom is er toch gevaar voor anderen.
  Wat ik ook aangeef is dat die meldingen op Lareb niet sterftegevallen door vaccins zijn, maar ná vaccins, waar later geen verband wordt gevonden.
  Theo, ja, ik ben RIVM-medewerker en het zou inderdaad gek zijn om bij een wetenschappelijk instituut te werken en niet in de wetenschap te geloven. Daarom is mijn standpunt hetzelfde als de wetenschappelijke consensus en die is weer (uiteraard) gelijk aan het RIVM-standpunt.
  Maar toch schrijf ik dit uit mijn hart, als moeder en als mens die altijd bezig was met het beschermen van de zwakkeren.

 • Patricia

  Infectie ziektes waren al lang op hun retour voor massa vaccinatie campagnes. Wil niet zeggen dat de virussen uitgeroeid zijn. Door betere leefomstanigheden gingen er al steeds minder mensen aan dood.
  Stel, de mens krijgt het voor elkaar om het mazelenvirus uit te roeien. Denk maar niet dat je dan veilig bent. Grote kans dat aanverwante virussen die tot die tijd enkel bij dieren voorkwamen nu muteren en mensen ziek kunnen maken.
  Mede dankzij die mensen die niet vaccineren sterft het mazelenvirus niet uit en kunnen gevaccineerden zo af een toe een boost van het virus krijgen. Bron; onderzoek van rory de vries naar mazelen.

  Nergens is onderzoek gedaan naar de langetermijn gevolgen van vaccineren.
  Vaccineren en een ongezonde leefstijl kunnen bijdragen aan kanker etc.

  Wetenschappelijk bewezen is dat allergieën minder voorkomen bij kinderen die veel in contact zijn geweest met virussen/bacterien en dat kinderen van vrije scholen/boederijkinderen minder last van astma en allergie hebben. Bron; de Parsifalstudie.

  Gevaccineerde kinderen kunnen hiermee hun voordeel opdoen om te leven tussen ongevaccineerde kinderen en zo toch nog wat virussen mee te pikken is mijn idee hierover.

  Kinderen van gevaccineerde moeders zijn 2 tot 3 maanden korten beschermt dan ongevaccineerde moeders die de ziekte gehad hebben.
  Helaas is het, door invoering van het mazelenvaccin, steeds moeilijker om op natuurlijke wijze mazelen te krijgen.
  De boost die wij vroeger regelmatig kregen doordat mazelen vrij onder de bevolking kon leven, zorgde ervoor dat baby’s toen langer beschermd waren (antistoffen meekregen van hun ouders) dan nu het geval is.

  De mens moest ook zo nodig ingrijpen in de vorm van kunstvoeding in de vorige eeuw. Dat er met kunstvoeding meer te verdienen was dan met borstvoeding, kun je wel begrijpen.
  Massaal werd er naar de plastic zuigfles gegrepen en baby’s moesten op de klok leren eten…. Oeps… Dit was ff offtopic.

  Freek is overleden aan de gevolgen van een bloedvergiftiging en een longontsteking en een bacteriële infectie in het hersenvocht.
  Het overlijden van Freek als gevolg van een bijwerking van het BMR vaccin is gemeld bij het LAREB. Het LAREB is tot de conclusie gekomen dat Freek niet is komen te overlijden als gevolg van het BMR vaccin maar door de gecombineerde (eerder genoemde) infectie.
  Nu lees ik een stuk uit het onderzoek van Rory de Vries, :
  “Mazelen resulteert met name in een hoge sterfte doordat het virus het afweersysteem verzwakt. Hierdoor kunnen mazelen patiënten gemakkelijk longontsteking of ernstige diarree oplopen”.

  Mazelen verzwakt het afweersysteem… Heeft Freek niet net daarvoor een vaccin met levend mazelenvirus ingespoten gekregen en heeft hij niet net daarna een longontsteking opgelopen?

  Het RIVM werd zowel door het openbaar ministerie als door de inspectie Gezondheidszorg altijd als onafhankelijk instituut een hoofdrol toebedeeld bij onderzoek naar ernstige complicaties en onverklaarbare sterfgevallen na vaccinatie. (Nu lareb) Dit leidt, zo leert de praktijk, altijd tot de conclusie dat een relatie met vaccinatie zeer onwaarschijnlijk en niet aantoonbaar is. Dat het tegendeel ook niet aantoonbaar is, wordt nooit vermeld. Zo worden ouders en artsen eenzijdig voorgelicht.

 • Theo Loevering

  Beste Kristel,
  natuurlijk ben je moeder en natuurlijk schrijf je ook als moeder, maar ik ben er van overtuigd dat je wel degelijk schrijft al redacteur van het RIVM, wat denk je zelf als je een ander geluid had laten horen, volgens mij mis ik derhalve de objectiviteit, volgens mij had het je je baan gekost en wat je daar niet op je plek als je daar anders over had gedacht dan dat je nu publiceert, het kan nl niet zo zijn dat je als redacteur tegen de visie van deze door miljarden gevoede organisatie ingaat, je zou dan als klokkenluider hebben gefungeerd en we weten allemaal wat er met klokkenluiders gebeurt. Hoewel een mooi betoog ben ik niet onder de indruk, omdat inmiddels wetenschappelijk is aangetoond dat kinderen die zich niet laten inenten een heel sterk immuunsysteem hebben en kinderen die wel gevaccineerd zijn, oorzaak zijn van het feit dat er steeds meer vaccinaties moeten komen om ons van een schijnveiligheid te voorzien. Kijk naar Amerika, het land van de vaccinatie, momenteel een cocktail van 65, en dat wordt verhoogd de aankomende jaren naar 78, waar zijn we dan in vredesnaam mee bezig als het zo goed werkt en ons immuunsysteem er zogenaamd zo veel beter van zou worden. Wat mij betreft, de leugen regeert gefundeerd door de grote geld stroom.

 • Alice

  Ik ben het helemaal met je eens.
  Van dichtbij heb ik gezien hoe een kind die geen vaccins heeft gehad een kind bij een ander gezin bijna heeft doen sterven.

  Ik vind dat je dit stuk heel goed hebt geschreven, niet kwetsend. Het blijft een lastig onderwerp omdat je ook de ouders die andere keuzes willen maken niet die vrijheid wil ontnemen. Maar ik ben zelf absoluut een voorstander van vaccineren, zowel voor de gezondheid van mijn eigen kind als de kinderen van anderen.

 • Mia

  Toevoeging; er gaan wel degelijk kinderen dood door vaccinaties. Volgens het RIVM zelf maar liefst zo’n 20 per jaar. Kijk maar op Lareb.

  Toen in Japan de vaccinatie leeftijd werd opgeschroefd naar 2jaar, kwam wiegendood hier niet meer voor. Rara.

 • Mia

  Hoe kun je nou aan de ene kant geloven in vaccinaties, en aan de andere kant zeggen dat niet niet-gevaccineerden een gevaar zijn voor kudde immuniteit? Of geef je dan toch toe dat vaccinaties eigenlijk niet goed ‘beschermen’?

  Ik vind het ook vreemd dat je het over ‘pseudo’ science hebt. Je hebt wetenschappers die voor big pharma werken en er goed aan verdienen, en je hebt onafhankelijke wetenschappers die de echte waarheid naar boven proberen te brengen. Het is maar net welke kant je kiest.

  Hier een website met tientallen wetenschappelijke (!) artikelen met de echte waarheid over vaccinaties.

  Verder deel ik graag nog deze grafiekjes met je zodat duidelijk wordt dat vaccinaties helemaal NIETS met het verminderen of verdwijnen van ziektes te maken hebben (naar beneden scrollen voor plaatjes).

  Als je iets onderzoekt, moet je wel naar verschillende kanten kijken en niet blind het RIVM volgen. Dat is niet een verantwoorde onafhankelijke en doordachte keuze nemen, dat is je laten leiden.

 • Floortje Vening

  Wat een uitgebreid goed stuk. Volgens mij niet kwetsend en je standpunt is helder. Ik heb ook vaak twijfels over inenten, heb tot nu toe alle kinderen wel laten inenten. Een verpleegkundige vriendin van mij heeft wel een aantal inentingen speciaal laten samenstellen (op eigen kosten) geloof bmr dat er dan 1 niet in zat. Wat ik belangrijk aan je stuk vind, is het besef dat je ook voor kinderen vaccineert die nog geen afweer hebben. Ooit werd ons hele gezin tegen de Mexicaanse griep ingeent, omdat hun pre-mature broertje (met 30 wkn geboren) niet gevaccineert kon worden. Volgens mij denken mensen daar nog te weinig over na.