Baby reflux is nooit verborgen

Bij ‘verborgen reflux’ komt maaginhoud omhoog maar de baby spuugt het niet uit. Het woord verborgen suggereert echter dat reflux een niet zichtbare aandoening is die ervoor kan zorgen dat veel baby’s huilen en slecht slapen.

Verborgen reflux is voor een deskundige – met ervaring op dit gebied – echter nooit verborgen! Er is altijd meer aan de hand dan veel huilen en slecht slapen.

Ouders met een baby die refluxklachten heeft, hebben vaak een grote en ingewikkelde puzzel op te lossen.

Overproductie

Bij borstvoeding is het de vraag of de klachten worden veroorzaakt door reflux in aanleg of door overproductie.

Je baby aanleggen na het laten uitdoven van de toeschietreflex is geen goede manier om de diagnose reflux te stellen of te weerleggen. Na het toeschieten van de melk kan er opnieuw veel melk komen die ook refluxklachten kan geven.

Een sterke toeschietreflex geeft vaak ongecoördineerd drinken en waardoor een baby veel lucht mee naar binnen slikt, ook dit geeft klachten bij de baby.

Bij overproductie zie je vaak groenige ontlasting, die ook erg dun en slijmerig kan zijn. Ook hele volle plasluiers. Dit komt omdat er relatief veel ‘magere’ melk wordt gedronken. Als gevolg hiervan ontstaat kramp en winderigheid. Door veel melk groeien baby’s soms hard, maar de groei kan ook achterblijven als een baby veel ‘magere’ melk binnen krijgt, deze baby’s blijven hongerig.

Een borst zonder overproductie die goed leeg gedronken kan worden, geeft vettere melk en die melk resulteert in okergele ontlasting en rust in het buikje. Overproductie is goed bij te sturen met de juiste adviezen.

Overige klachten bij een baby die veroorzaakt kunnen worden door reflux:

  • Veel slikken of spugen, vaak de hik of zurig ruiken
  • Weigeren te drinken, kort drinken of juist continue willen drinken
  • Onrustig drinken, gretig beginnen en weer afhaken
  • Hoesten, rochelen, hees klinken, kwijlen

Medicatie of houdingsadviezen
Zure reflux geeft op den duur pijn omdat de slokdarm beschadigd raakt. Baby’s zijn dan heel verdrietig en hebben pijn bij het drinken en voeding teruggeven. Dan is meestal medicatie nodig. Bij teruggeven, pruttelen e.d. zonder pijn kunnen wij vaak veel met houdings- en voedingsadviezen.

 Rufna en Angelique van Baby & Borstvoeding, voor hulp bij reflux, borstvoeding of flesvoeding Wij zien baby’s met refluxklachten die veel baat bij hebben bij het zuigen op een fopspeen. Zuigen bevordert speekselaanmaak en dat neutraliseert eventueel het zuur. En zuigen geeft comfort. Ook baby’s die in sneltreinvaart hun buik vol drinken hebben nog veel zuigbehoefte.

Als je borstvoeding geeft en je baby refluxklachten heeft, neem dan contact op met een goede lactatiekundige in de buurt. Je mag natuurlijk ook contact zoeken met onze praktijk Baby & Borstvoeding.

Wat kunnen wij voor je doen?

Klachten in kaart brengen
Wij luisteren naar wat je vertelt over je baby, we stellen vragen ter verduidelijking en bekijken of er sprake is van reflux en waar dit door veroorzaakt wordt. Wij maken vaak mee dat er op voorschrift van huis- of kinderarts met refluxmedicatie gestart wordt en ouders later bij ons komen en er toch een overproductie aanwezig is. Of er zijn verbeteringen mogelijk in het ‘borstvoedingsmanagement’.

Omdat wij kinderverpleegkundigen zijn, weten we ook veel van voeden met de fles, van soorten en merken flessen en spenen. Je kunt ons dus ook consulteren als je baby moedermelk of poedermelk per fles krijgt.

Naast onze lactatiekundige praktijk, hebben wij als kinderverpleegkundigen al meer dan 10 jaar ervaring in
het Wilhelmina Kinderziekenhuis / UMC-Utrecht.

Luisteren en afstemmen
Jullie wensen staan centraal! Wij luisteren en stemmen onze deskundige adviezen af op jullie situatie. Wat goed is voor de een is namelijk niet automatisch goed voor de ander.
Wij zijn gewend om in een multidiciplinair team samen te werken en expertise in te roepen van andere hulpverleners waar nodig. Dit doen wij echter nooit zonder jullie toestemming!

Onze hulp wordt in veel gevallen geheel of gedeeltelijk vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Check je polisvoorwaarden op lactatiekundige zorg. Soms vergoedt een zorgverzekering alleen als een consult wordt verwezen door je huisarts, verloskundige of het consultatiebureau. Vraag ons gerust meer informatie.

Wij denken kosteloos mee met verloskundigen, kraamverzorgenden, huisartsen, jeugdartsen of verpleegkundigen die een probleem willen overleggen.

Lees meer
Zorg heeft geen eenduidig antwoord op baby met pathologische reflux >>
Casus baby van 9 weken met reflux >>
Richtlijn reflux. Wat zijn effecten van verdikken voeding, houding en medicatie? Bij wie kun je terecht? >>